Ondertekening-DNLVI-en-VzNCVD
nieuws

Nationaal Comité Veteranendag en Nederlands Veteraneninstituut bekrachtigen afspraken

1 februari 2021

Op vrijdag 29 januari 2021 is het convenant ondertekend waarin nadere afspraken tussen het NLVi en het NCVD zijn vastgelegd. In het convenant zijn de rol en verantwoordelijkheden van het Nationaal Comité vastgelegd voor de Nederlandse Veteranendag en de bijbehorende publiekscampagne in relatie tot de ondersteuning vanuit het NLVi. Dat was nodig omdat de eigen uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Comité vanaf 1 januari jl. is opgegaan in het Nederlands Veteraneninstituut.

Brigade-generaal Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder van het NLVi en drs. Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag zetten hun handtekening in het provinciehuis Zuid-Holland, de werkplek van Jaap Smit als commissaris van de Koning Zuid-Holland.