De Witte Anjer

In 2005 is in Nederland de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. Op speciale evenementen zoals de Anjerconcerten en tijdens de Nederlandse Veteranendag worden aan de bezoekers anjers verstrekt om zo hun waardering voor Nederlandse veteranen te tonen. De Witte Anjer is een symbool geworden voor erkenning en waardering van veteranen.

De geschiedenis van de Witte Anjer

De Witte Anjer is bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. De Witte Anjer heeft echter een diepere, historische betekenis.

Zaterdag 29 juni 1940, anderhalve maand na het begin van de Duitse bezetting, was de eerste verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis, die van Prins Bernhard. De Nederlandse bevolking greep geheel spontaan die gelegenheid aan om hun onvrede over de bezetting te uiten en om de bezetter te tonen dat hun hart bij de Koninklijke familie lag. Overal in het land stak men 29 juni 1940 de vlag uit en werden standbeelden van leden van het koninklijk huis onder bloemen bedolven.

De reactie van de Duitse bezetter op deze uiting van verzet bleef niet uit. Hij kwam direct na 29 juni met een aantal drastische maatregelen: de Nederlandse vlag werd verboden; Koninginnedag mocht niet langer worden gevierd; het Wilhelmus mocht niet meer worden gezongen; portretten van de Koningin werden verwijderd en alle straatnaamborden met de namen van de leden van het Koninklijk Huis werden vervangen. De Nederlanders voelden zich gesterkt door hun eerste verzetsdaad.

Het dragen van de Witte Anjer krijgt door deze geschiedenis een bijzondere betekenis. Op speciale evenementen zoals de Anjerconcerten en tijdens de Nederlandse Veteranendag wordt aan de bezoekers anjers verstrekt om zo hun waardering voor Nederlandse veteranen te tonen.

In 2018 werd voor het eerst de Witte Anjer Prijs uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen door het Nationaal Comité Veteranendag om mensen die zich inzetten voor veteranen in het zonnetje te zetten.

Meer weten over de geschiedenis van de Witte Anjer? Download dan de infomailsheet De witte anjer – geschiedenis (pdf).

Witte anjers bestellen

Witte anjers kunt u aanvragen via info@veteranendag.nl.

Draaginstructie Witte Anjer