verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2024: ‘Gezien en gehoord worden, dat wens ik iedere veteraan toe’

Stephanie Hulsman is secretaris van de Stichting Veteranen Oldenzaal en gelooft in het belang van persoonlijk contact, van verbindingen leggen tussen veteranen onderling en tussen veteranen en de buitenwereld: ‘Ik ben al blij als door deze nominatie één persoon denkt, ik vraag mijn oude buurman of die jonge moeder, die veteraan is, nu toch eens op de koffie.’

In 1999-2000 werd Stephanie zelf uitgezonden naar Bosnië op een individuele missie. Als officier van een tactical support team was het haar taak om te beoordelen hoe de (economische) wederopbouw verliep. Eenmaal op missie maakte ze aangrijpende situaties mee, die ze lang met zich heeft meegedragen. Na 20 jaar Defensie, vooral bij de Luchtmacht, zwaaide ze af als majoor. Maar ze blijft zich altijd inzetten voor veteranen. In Oldenzaal is ze de spil in een groeiend netwerk van veteranen. Ze legt de verbinding tussen oudere en jongere veteranen zodat zij zich veilig voelen om met elkaar hun verhalen te delen. Aan de barbecues die ze organiseert staan veteranen van 34 tot 98 jaar oud. Excursies en activiteiten die door haar worden georganiseerd spreken veteranen van alle leeftijden aan. Maar ook als veteranen het op welke manier dan ook moeilijk hebben, staat ze direct voor ze klaar. 

In 2019 voerde Stephanie op Veteranendag het door haarzelf opgerichte detachement Koninklijke Luchtmacht Vrouwen Veteranen (KLuVV) aan, ter gelegenheid van 75 jaar vrouwen bij de krijgsmacht. Er liepen toen 32 vrouwelijke veteranen in het defilé mee. Ze wilden vooral een eerbetoon brengen aan alle vrouwen die hen zijn voorgegaan en daarmee de weg hebben geplaveid voor de generaties na hen. Dit jaar is weer een lustrumjaar en is het detachement met hetzelfde doel weer leven ingeblazen; inmiddels gegroeid tot 65 deelneemsters. Onder de ruim 100.000 veteranen zijn er 6.000 vrouw. Stephanie zet zich er met alle deelneemsters van het detachement Koninklijke Luchtmacht Vrouwen Veteranen voor in dat zij eenmaal per vijf jaar tijdens Veteranendag zichtbaar zijn en dat er aandacht is voor vrouwelijke veteranen. Stephanie geeft ook met veel enthousiasme lezingen over de geschiedenis van vrouwen bij de krijgsmacht.

Ze is er de vrouw niet naar om zichzelf op de schouder te kloppen. Maar dat haar collega’s in de stichting Veteranen Oldenzaal haar genomineerd hebben voor de Witte Anjerprijs 2024 doet haar goed. Het is mooi dat het gezien wordt: ‘Dat wens ik iedere veteraan toe, gezien en gehoord worden.’

Wie wint de Witte Anjer Prijs 2024?

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. De Witte Anjer is een symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor veteranen. Denk aan de oprichter van het veteraneninloophuis, een ondersteunend thuisfront, een burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren of simpelweg de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat.