verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2024: ‘Ook de “vergeten oorlog” verdient erkenning en waardering’

Op 28 april vloog Paul Gommers voor de zesde keer naar Korea om de urn van een Korea-veteraan naar zijn gevallen kameraden te brengen. Het tekent zijn inzet voor de veteranengemeenschap. Hij was onder meer voorzitter van een Vereniging voor Oud-Militairen en Indiëgangers en is dat nog steeds bij de Vereniging Oud Korea Strijders. Zijn eindeloze inzet om Korea- en Indië-veteranen de erkenning en waardering te geven die zij verdienen, levert hem dit jaar een nominatie op voor de Witte Anjer Prijs.

Tijdens het gesprek met Paul wordt duidelijk dat zijn zoon en vrouw trots op hem zijn. De waslijst aan verenigingen, projecten en andere klussen is te lang om op te sommen. ‘Het komt er op neer dat hij bijna nooit thuis is,’ lachen ze hardop. ‘Als we op vakantie waren en er overleed een Korea-veteraan, dan gingen we naar huis. Dan ging ik gelijk zorgen voor bijvoorbeeld een erewacht, bloemen en/of een toespraak op de uitvaart. Het zijn er ook niet zoveel meer, natuurlijk,’ vertelt Paul over een deel van zijn werk voor veteranen en

oud-militairen.

In de loop van de jaren maakt Paul zich, vaak als bestuurder, hard voor veteranen binnen verschillende verenigingen en initiatieven. Zo heeft hij er mede voor gezorgd dat de vredesmissie in Korea (1951-1953) de nodige aandacht krijgt in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Ook zorgde hij ervoor dat er aandacht werd gegeven om Nederlandse gesneuvelde Korea Strijders te identificeren in Zuid-Korea. Hij heeft kunnen verwezenlijken dat ook gesneuvelde Korea Strijders vernoemd worden op viaducten en bruggen in Nederland: ‘Korea was de eerste vredesmissie van de VN in 1953, maar er zouden geen namen komen van gesneuvelde Korea strijders. Ze werden compleet overgeslagen.’

Erkenning en waardering verkrijgen voor Korea- en Indië-veteranen gaat voor Paul, ondanks de steeds kleiner wordende veteranengroep, onverminderd door. Dat zijn vader Indië- en Korea-veteraan is, maar er nooit over vertelde, heeft iets in Paul aangewakkerd: ‘Niemand had aandacht voor de “vergeten oorlog”. Dat komt ook door henzelf, want ze hadden het er niet over. Mijn vader ook niet. Zij zaten daar zo “in de shit”, dat zij die erkenning en waardering echt verdienen. Dat drijft mij om dit te doen.’

Deze nominatie is voor Paul een mooi gebaar: ‘Het is erkenning voor je werk, dus ik vind het mooi dat ik genomineerd ben en dat de jury me heeft gekozen. En het is natuurlijk mooi dat mijn zoon me heeft genomineerd.’

Wie wint de Witte Anjer Prijs 2024?

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. De Witte Anjer is een symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor veteranen. Denk aan de oprichter van het veteraneninloophuis, een ondersteunend thuisfront, een burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren of simpelweg de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat.