verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2024: ‘Dit gaat om het verhaal van alle Dutchbatters’

In 2006 kreeg de eenheid van Olaf Nijeboer het Draaginsigne Dutchbat III als erkenning voor hun tijd in Bosnië. Voor hem was dit een trigger en een heftige confrontatie met zijn eigen tijd daar. Toch was dit ook een eerste stap in zijn zoektocht naar erkenning en waardering. Hij zocht zijn collega’s weer op en begon zo jaren later aan de lange weg naar de excuses voor de eenheid en de stappen die gezet moesten worden voor nazorg en rehabilitatie voor de veteranen.

Het balletje ging pas echt goed rollen toen Olaf in 2015 de hand schudde van toenmalig minister-president Mark Rutte op het Malieveld. Er werd hierna een werkgroep opgezet die een eigen onderzoek startte naar het welzijn van de eenheid Dutchbat III. Ondertussen is die werkgroep een vereniging geworden, waar Olaf Nijeboer bestuurslid van is, en zijn er veel successen geboekt. Bijvoorbeeld de overgenomen aanbevelingen die uit het vervolgonderzoek van commissie Borstlap kwamen. De erkenning, waardering en waarheidsvinding omtrent de eenheid is enorm verbeterd: ‘Het resultaat heb je samen bereikt. We hebben een hele sterke achterban, van reacties op Facebook tot aan het meedoen aan onderzoek. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij.’

Het meest geraakt was Olaf toen de eenheid de excuses ontving: ‘Het emotioneert mij nog steeds als ik terugdenk aan wat dat voor mijn collega’s betekende en wat voor een last er van hun schouders afviel toen ze eindelijk die erkenning kregen. Het is daarna ook heel rustig geworden in de groep. Ze worden nu meer door elkaar gedragen.’

Na de gesprekken binnen Nederland, is Olaf met de vereniging nu ook internationaal aan het werk: ‘We hebben contact gezocht met de VN, die internationaal de grote verantwoordelijke is. Ook met hen willen we deze gesprekken voeren.’ Bovendien is hij bezig met het project Collective Healing:

‘Hiermee proberen we verschillende betrokken groepen met elkaar de dialoog te laten aangaan.’ Ook op kleinere schaal is Olaf op zoek naar verbetering: ‘Het woord thuisfront moeten we vervangen door thuisbasis. Militairen halen we terug van het front. Maar het thuisfront vangt nog lang de klappen op. Zorg dat zij geen front, maar een basis kunnen zijn.’

Zich trots voelen op deze nominatie is niets voor Olaf. Liever draagt hij haar op aan iedereen die met hem deze reis aflegt: ‘Het gaat niet om mijn verhaal maar om het verhaal van alle Dutchbatters. Deze nominatie is voor ons allemaal.’

Wie wint de Witte Anjer Prijs 2024?

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. De Witte Anjer is een symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor veteranen. Denk aan de oprichter van het veteraneninloophuis, een ondersteunend thuisfront, een burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren of simpelweg de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat.