verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2024: ‘Op Texel mikken we op de trots van de veteraan’

Martin van Daalen is voorzitter van de Stichting Veteranen Texel en veteraan. Hij ging op missies naar onder andere Cambodja, voormalig Joegoslavië en Eritrea. Sinds hij met pensioen is, zet hij zich op het Waddeneiland in voor veteranen: ‘Als we willen dat mensen trots zijn op veteranen, moeten veteranen eerst trots zijn op zichzelf.’

Martin was 36 jaar werkzaam bij het Korps Mariniers. In die tijd deed hij ook ervaring op met nazorg voor uitgezonden veteranen. Daarnaast werkte hij mee aan de ontwikkeling van een methodiek om militairen die bijvoorbeeld in een vuurgevecht hebben gezeten, direct na het incident te helpen volgens een protocol: ‘Ik vond het zonde om daar na mijn pensioen niets meer mee te doen. Het leek me logisch om de veteranenwereld te helpen met mijn ervaring.’ De missies van Martin brachten hem veel voldoening en waren een verrijking van zijn leven: ‘Ik vind het jammer dat de maatschappij zo op PTSS is gericht. Op Texel focussen we ons daarom op de trotsheid van de veteranen.’ 

Voor Stichting Veteranen Texel zijn drie dingen belangrijk: de veteraan centraal, educatie en verbinding met maatschappij. Dat komt terug in het organiseren van een vrijheidsloop als onderdeel van de Avondvierdaagse op Texel, een lespakket ‘veteranen in de klas’ voor Texelse scholen en het brouwen van een veteranenbier met familiebrouwerij Tesselaar: ‘Met de vrijheidsloop willen we scholieren en belangstellenden bewust maken van het belang van vrijheid. Ik kijk het meest uit naar een nieuw stripboek over de bevrijding van Texel. Weinig mensen weten dat Texel pas op 20 mei 1945 is bevrijd. In het stripboek gaan we in op dilemma’s die tussen 4 en 20 mei naar voren kwamen voor zowel militairen als de bevolking. Het stripboek zal gratis worden verstuurd naar Texelse scholen, met een lespakket.’

Stichting Veteranen Texel doet veel dingen op het Waddeneiland. Van een veteranencafé tot aan het onderhoud van gedenkstenen voor gevallen geallieerden. Martin is vooral trots op de passie en grote betrokkenheid binnen de veteranengemeenschap: ‘Als wij dingen plannen, komen er 40 tot 45 veteranen. Dat is meer dan de helft van de veteranengemeenschap op Texel. Dat zie je nergens.’

Zo trots als Martin is op zijn stichting, zo onwennig voelt zijn nominatie: ‘Uiteindelijk gaat het niet om mij, het gaat om die mannen en vrouwen voor wie we het doen. Inmiddels zijn we met vier bestuursleden en ben ik ook maar een radertje in het geheel.’

Wie wint de Witte Anjer Prijs 2024

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. De Witte Anjer is een symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor veteranen. Denk aan de oprichter van het veteraneninloophuis, een ondersteunend thuisfront, een burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren of simpelweg de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat.