verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2024: "Ik probeer zoveel mogelijk herinneringen te maken"

Genomineerde Marco Warmelink is mede-initiatiefnemer van de Zoetermeerse Veteranenavond. Een klein idee om veteranen te eren in de gemeente groeide uit tot een jaarlijks evenement op de avond van de Nederlandse Veteranendag, waar de erkenning en waardering van veteranen centraal staat. Marco zet zich buitenproportioneel in, werd in zijn nominatie genoemd. Zelf vindt Marco dat de normaalste zaak van de wereld: ‘Ik wil gewoon dat mensen het goed hebben, dat zit in mijn karakter.’

Marco wordt geprezen om de werkgroep die hij vervolgens heeft opgericht met mensen uit verschillende netwerken en windhoeken: ‘Met de werkgroep hebben we alles verder uitgedacht. Daaruit kwam uiteindelijk ook het idee om de militaire voertuigen die in het defilé in Den Haag rijden, door te laten rijden naar de Zoetermeerse Veteranenavond. Deze voertuigen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze brengen ook inwoners in contact met de veteranen uit hun gemeente. De veteranen mogen ook met hun families meerijden met de voertuigen. Dat is een heel bijzonder moment voor zowel de veteranen als hun familie. Ik probeer zoveel mogelijk herinneringen te maken voor mensen.’

Niet alleen families worden op deze manier betrokken, langs de zijlijn juichen inwoners van Zoetermeer de veteranen toe en via de scouting, lokale ondernemers en basisscholen helpen achter de schermen tientallen vrijwilligers mee. Op het Marktplein is er op deze avond een speciale ereplek ingericht voor de Zoetermeerse veteranen. Daar krijgen ze ook de mogelijkheid om hun verhaal te delen met inwoners. Een voormalig Nederlands-Indië veteraan zei hierover: ‘Ik voel me nu pas gezien voor wat ik toen gedaan heb.’

Maar, zegt Marco: ‘Je doet het nooit alleen, hè. Deze nominatie voor de Witte Anjer Prijs draag ik op aan iedereen die er vanaf het begin, of later, bij betrokken is geweest. Door dat ene steentje kwam het andere steentje erbij en zo hebben we samen een pad gemaakt, waar we nu overheen kunnen lopen. Zo moet je het doen, met elkaar.’

Wie wint de Witte Anjer Prijs 2024?

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. De Witte Anjer is een symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor veteranen. Denk aan de oprichter van het veteraneninloophuis, een ondersteunend thuisfront, een burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren of simpelweg de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat.