Organisatie

Het Comité Veteranendag is in 2004 ingesteld door de minister van Defensie en heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering van Nederlandse Veteranen. Sinds 2014 mag het comité zich Nationaal Comité Veteranendag noemen.

Het Nationaal Comité Veteranendag wordt voor de uitvoering van zijn taken bijgestaan door het bestuur van het Nederlands Veteraneninstituut en het projectteam van de Nederlandse Veteranendag. Het Nationaal Comité en de projectleiding Nederlandse Veteranendag komen ten minste drie keer per jaar bijeen.

Om voeling te houden met opinies over Veteranendag onder name jongere veteranen, is een klankbordgroep jonge veteranen in het leven geroepen. Deze groep spreekt meerdere keren met de projectorganisatie over de voorgenomen plannen en activiteiten.

Leden Nationaal Comité Veteranendag

 • Dhr. drs. J. Smit (voorzitter), commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland
 • Luitenant-generaal der mariniers F.V. van Sprang  (vicevoorzitter), Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen
 • Mw. drs. A.M.C. Eijsink, zelfstandig adviseur
 • Dhr. A. Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem
 • Mw. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel, burgemeester van de gemeente Helmond
 • Mw. mr. drs. H.G.J. Bruins Slot, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht
 • Dhr. J. Slagter, directeur Omroep Max
 • Dhr. S.L. Laarberg, CEO Allianz Nederland
 • Generaal-majoor N.W. Tak, directeur Aansturen Operationele Gereedheid Defensie
 • Schout-bij-nacht P.F.M. Reesink, hoofddirecteur Personeel Defensie
 • Luitenant-generaal b.d. H. van Griensven, voorzitter algemeen bestuur Vereniging Veteranen Platform

Secretaris Nationaal Comité Veteranendag

 • Luitenant-kolonel T. den Dekker, hoofd afdeling Veteranen en Postactieven

Adviseurs Nationaal Comité Veteranendag

 • Brigade-generaal P.G.F. Hoefsloot, directeur-bestuurder van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut
 • Kolonel der mariniers b.d. drs. J. Rijken MC, projectleider Nederlandse Veteranendag
 • Dhr. J.M. Sol, coördinator publiekscampagne en woordvoerder
 • Dhr. drs. S. Broers, adviseur projectorganisatie gemeente Den Haag
 • Luitenant-kolonel drs. L. van den Berg, adjudant van Z.M. de Koning

Projectteam Nederlandse Veteranendag

De uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door het projectteam Nederlandse Veteranendag vallend onder de Stichting Nederlands Veteraneninstituut, wat is samengesteld uit enkele vast aangestelde medewerkers en tijdelijke krachten. Ten tijde van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag wordt het projectteam versterkt met defensiepersoneel van alle krijgsmachtdelen. De leiding van het projectteam berust bij kolonel der mariniers b.d. drs. J. Rijken MC.

Samenstelling Klankbordgroep Jonge Veteranen

 • Dhr. Kees Verkade / Klik op email
 • Dhr. Jackson Rodrigues da Cruz / Klik op email
 • Mw. dr. Mirjam Grandia / Klik op email
 • Mw. Julia Bobeldijk-Janssen / Klik op email
 • Dhr. Pieter Koning / Klik op e-mail
 • Dhr. Pim van de Velden / Klik op email
 • Dhr. Colin Bal / Klik op email
 • Dhr. Maikel Dijs / Klik op email