Organisatie

Het Comité Veteranendag is in 2004 ingesteld door de minister van Defensie en heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering van Nederlandse Veteranen. Sinds 2014 mag het comité zich Nationaal Comité Veteranendag noemen.

Het Nationaal Comité Veteranendag wordt voor de uitvoering van zijn taken bijgestaan door het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranendag en de Projectorganisatie Nederlandse Veteranendag. Het Nationaal Comité en de Stichting Nederlandse Veteranendag komen ten minste drie keer per jaar bijeen.

Om voeling te houden met opinies over Veteranendag onder name jongere veteranen, is een klankbordgroep jonge veteranen in het leven geroepen. Deze groep spreekt meerdere keren met de projectorganisatie over de voorgenomen plannen en activiteiten.

Leden Nationaal Comité Veteranendag

 • Drs. J. Smit (voorzitter), commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland
 • Luitenant-generaal der mariniers F.V. van Sprang  (vicevoorzitter), Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen
 • Mw. drs. A.M.C. Eijsink
 • Dhr. A. Marcouch, burgemeester van de gemeente Arnhem
 • Mw. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel, burgemeester van de gemeente Helmond
 • Dhr. J. Slagter, directeur Omroep Max
 • Dhr. S.L. Laarberg, CEO Allianz Nederland
 • Dr. G. Valk, voorzitter bestuur Stichting Het Veteraneninstituut
 • Generaal-majoor N. Tak, directeur Aansturen Operationele Gereedheid Defensie
 • Schout-bij-nacht P.F.M. Reesink, hoofddirecteur Personeel Defensie
 • Brigade-generaal b.d. H. Scheffer, voorzitter algemeen bestuur Vereniging Veteranen Platform
 • Luitenant-kolonel T. den Dekker, secretaris Nationaal Comité Veteranendag

Adviseurs Nationaal Comité Veteranendag

 • Kolonel der mariniers b.d. drs. J. Rijken MC, projectleider Stichting Nederlandse Veteranendag
 • Commandeur van administratie b.d. drs. J.W. Kleijwegt, penningmeester ad interim
 • Dhr. J.M. Sol, woordvoerder
 • Drs. S. Broers, adviseur organisatie Nederlandse Veteranendag, gemeente Den Haag

Bestuur Stichting Nederlandse Veteranendag

 • Drs. J. Smit, voorzitter
 • Dhr. H. Scheffer
 • Dr. G. Valk

Projectorganisatie Nederlandse Veteranendag

De uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door de Projectorganisatie Nederlandse Veteranendag. Die is samengesteld uit enkele vast aangestelde medewerkers en tijdelijke krachten. Ten tijde van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag wordt de projectorganisatie versterkt met defensiepersoneel van alle krijgsmachtdelen. De leiding van de projectorganisatie berust bij kolonel der mariniers b.d. drs. J. Rijken MC.

Samenstelling Klankbordgroep Jonge Veteranen