Partners

Founder en hoofdpartner

De founder van het Nationaal Comité Veteranendag is het ministerie van Defensie en de hoofdpartner het Vfonds. Met het Vfonds is een meerjarige intentieverklaring overeengekomen voor financiële steun, gericht op specifieke projecten/activiteiten.

Nederlands Veteraneninstituut

Het Nederlands Veteraneninstituut is als organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen en activiteiten van het Nationaal Comité Veteranendag.