Partners

De jaarlijkse Nederlandse Veteranendag en onze andere activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door verscheidene partners en begunstigers. Wij danken hen voor hun inzet en steun. Speciale dank gaat uit naar het ministerie van Defensie (founder) en het vfonds (hoofdpartner).