Het Nationaal Comité Veteranendag

Sinds 2005 organiseert het Nationaal Comité Veteranendag, altijd op de laatste zaterdag van juni, de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Daarnaast wordt een publiciteitscampagne gevoerd om de erkenning en waardering voor veteranen in Nederland te vergroten. Die campagne loopt het hele jaar en wordt sterk geïntensiveerd in juni.

Het Nationaal Comité Veteranendag wordt voor de uitvoering van zijn taken bijgestaan door het Nederlands Veteraneninstituut, met daarbinnen het programmabureau van de Nederlandse Veteranendag. Het Nationaal Comité en het programmabureau komen ten minste drie keer per jaar bijeen.

Om voeling te houden met opinies over Veteranendag onder de veteranen, is een klankbordgroep veteranen in het leven geroepen. Deze groep spreekt meerdere keren met het programmabureau over de plannen en activiteiten.

Leden Nationaal Comité Veteranendag

 • Dhr. drs. J. Smit (voorzitter), commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland
 • Luitenant-generaal der mariniers F.V. van Sprang  (vicevoorzitter), Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Inspecteur der Veteranen
 • Mw. drs. A.M.C. Eijsink, zelfstandig adviseur
 • Dhr. drs. H.H. van de Boer, oud-gedeputeerde bij provincie Drenthe en voorzitter Stichting Drentse Veteranen
 • Mw. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel, burgemeester van de gemeente Helmond
 • Dhr. M.W. Vroom, burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Dhr. J. Slagter, directeur Omroep Max
 • Dhr. S.L. Laarberg, CEO Allianz Nederland
 • Elnt M.A. Hoogewoning, operatie-assistant & Winnaar Witte Anjerprijs
 • Generaal-majoor E.A.E. Dobbenberg, directeur Aansturen Operationele Gereedheid Defensie
 • Generaal-majoor J. Legein, hoofddirecteur Personeel Defensie
 • Luitenant-generaal b.d. J.F.A.M. van Griensven, voorzitter Vereniging Veteranen Platform

Secretaris Nationaal Comité Veteranendag

 • Luitenant-kolonel T. den Dekker, hoofd afdeling Veteranen en Postactieven

Adviseurs Nationaal Comité Veteranendag

 • Luitenant-kolonel drs. L. van den Berg, adjudant van Z.M. de Koning
 • Brigade-generaal P.G.F. Hoefsloot, directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut
 • Luitenant-kolonel der mariniers b.d. J. van Nee, programmaleider Nederlandse Veteranendag
 • Dhr. J.M. Sol, campagneleider publiekscampagne en woordvoerder
 • Dhr. H. El Houari, adviseur organisatie NLVD

Programmabureau Nederlandse Veteranendag

De uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door het programmabureau Nederlandse Veteranendag en dat is gepositioneerd in het Nederlands Veteraneninstituut. Deze groep bestaat uit enkele vaste medewerkers en tijdelijke krachten. Rond de Nederlandse Veteranendag wordt dit team versterkt met defensiepersoneel. De leiding van het team berust bij luitenant-kolonel der mariniers b.d. J. van Nee.

Samenstelling Klankbordgroep Veteranen

 • Dhr. Kees Verkade / Klik op email
 • Dhr. Jackson Rodrigues da Cruz / Klik op email
 • Mw. Julia Bobeldijk-Janssen / Klik op email
 • Dhr. Pieter Koning / Klik op e-mail
 • Dhr. Maikel Dijs / Klik op email
 • Dhr. Michiel Koopman

Doelen en taken van het Nationaal Comité Veteranendag

Het Nationaal Comité Veteranendag heeft bij zijn instelling als doelstelling meegekregen: het bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen. Daartoe laat het de volgende taken uitvoeren:

 1. Het jaarlijks organiseren van een landelijke Nederlandse Veteranendag op de laatste zaterdag van juni. De Nederlandse Veteranendag wordt sinds 2005 georganiseerd in Den Haag.
 2. Het initiëren, coördineren en stimuleren van educatieve activiteiten en producten over Nederlandse veteranen. De belangrijkste educatieve activiteit is het programma Veteraan in de Klas.
 3. Het voeren van een publieks- en mediacampagne. De mediacampagne beslaat het hele jaar, met een sterke intensivering in juni. Ze zet in op traditionele kanalen en online middelen.
 4. Het organiseren van diverse andere evenementen en het ondersteunen van activiteiten van veteranen zelf. Hieronder vallen onder meer de ondersteuning van gemeentelijke veteranendagen en veteraneninitiatieven, zoals bijvoorbeeld de Anjerconcerten.

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel. De  uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Comité is opgegaan in het Nederlands Veteraneninstituut.

Contact

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen, stuurt u dan een e-mail naar: k.sol@nlveteraneninstituut.nl.