nieuws

Woordvoering Nederlands-Indië onderzoek

15 februari 2022

Het NCVD ervaart dit onderzoek als een gevoelige zaak, vooral voor alle NL-Indië-veteranen en hun families die geraakt kunnen worden door deze publicatie en/of de uitkomsten daarvan.

Wij betreuren het dat nu – opnieuw – verdriet, pijn en boosheid kan worden opgeroepen bij hen. Oude en veelal broze mensen, een laatste groep van zo’n 4500 veteranen nog in leven, van de indertijd 200.000 ingezette militairen.

Het NCVD leeft mee met al deze families en waardeert het dat andere organisaties, zoals het Nederlands Veteraneninstituut, hen praktische ondersteuning bieden.

Gezien de primaire taak van het NCVD (maatschappelijke erkenning en waardering voor alle NL-veteranen) vormen wij niet het forum van waaruit moet worden ingegaan op het onderzoek en/of de uitkomsten daarvan. Daarvoor liggen andere organisaties meer voor de hand vanwege hun taak/rol. Zoals het Veteranenplatform, de koepel van meer dan 70 veteranenverenigingen en/of Defensie en politieke fora.

Het NCVD verwacht niet dat dit onderzoek leidt tot een beschadiging van het bestaande positieve beeld van veteranen in de NL-samenleving. Een jaarlijks publieksonderzoek toont al heel lang dat zo’n 75 – 80% van de Nederlanders aangeeft waardering te hebben voor onze veteranen. Dit ongeacht de missie, het effect daarvan of een later veranderende opinie over een missie. Deze uitkomst geeft aan dat er in Nederland een stevig maatschappelijk fundament bestaat van erkenning en waardering voor onze veteranen.