lokale veteranendag organiseren

Een lokale veteranendag organiseren

Als gemeente, veteranenvereniging of regionale instelling kunt u zelf activiteiten organiseren om uw veteranen te eren. Het Nationaal Comité Veteranendag ondersteunt gemeenten en lokale overheden bij het organiseren van regionale veteranendagen. Ieder jaar in januari vindt er een informatiebijeenkomst voor gemeenten plaats bij het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn. Als gemeente kunt u ook een Witte Anjer Perkje aanleggen om erkenning en waardering voor veteranen te tonen.

Informatiebijeenkomst lokale veteranendagen

Donderdag 3 februari 2022 vond online de inspiratiebijeenkomst voor gemeenten bij het Nederlands Veteraneninstituut plaats. Dit is een jaarlijkse gebeurtenis waarbij gemeenten informatie krijgen over het organiseren van lokale veteranenactiviteiten of andere vorm. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dhr. Jan van Zanen opende de bijeenkomst met een videoboodschap voor alle deelnemers.