Defilé informatie

Rond 13.00 uur start het Nationale Defilé door het centrum van Den Haag. Bijna 4000 veteranen en militairen marcheren rond de Hofvijver, gevolgd door historische legervoertuigen. Z.M. de Koning neemt het defilé af op de Kneuterdijk. Een luchtdefilé met achttien historische en moderne vliegtuigen gaat het gronddefilé voor. Deze combinatie van veteranen uit alle missies, militairen van de hele krijgsmacht, civiele en militaire muziekkorpsen en historische en moderne legervoertuigen is uniek in Nederland. Ook veteranen die nu bij de politie, douane of het Leger des Heils werken lopen mee. Kijken? Dat kan langs de route of via de live-uitzending van de NOS die middag.

In een speciale aflevering van de podcast Mee op Missie legt voormalig Inspecteur der Krijgsmacht (IGK) en paradecommandant Hans van Griensven uit wat we kunnen verwachten van het Nationale Defilé. Bekijk de opname hieronder of luister naar de aflevering op Spotify en Apple Podcast.

PODCAST 'MEE OP MISSIE'

Bekijk de podcast op Youtube of beluister de verhalen via Spotify, Apple
podcasts of alle andere podcast platforms.

Het Nationale Defilé in 16 beelden

Hans van Griensven is Generaal b.d., voormalig Inspecteur der Krijgsmacht (IGK) en voorzitter van het Veteranen Platform. ‘Traditioneel gezien vervult de voorzitter van het Veteranen Platform de functie van Parade Commandant. Wij vertegenwoordigen volgens de wet alle veteranen in Nederland op politiek en bestuurlijk niveau op het gebied van erkenning, waardering en zorg. Het defilé is de parade voor de Koning. Als Parade Commandant heb ik de leiding en meld ik het defilé aan bij de Koning.’ Aan de hand van de onderstaande foto’s geeft Generaal b.d. van Griensven uitleg over verschillende opvallende onderdelen van het defilé.

‘Ik heb hier een ceremonieel tenue aan, passend bij mijn rang. De mensen die naast mij staan zijn mijn adjudanten, zij begeleiden mij als paradecommandant. We willen daarin diversiteit uitdrukken: jonge, oude, actieve en postactieve veteranen. Rechts van mij staat een postactieve veteraan, een oud-marinier. Links van mij staat een actief dienende veteraan van de Koninklijke Marechaussee. Links van haar staat Marco Kroon, onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding van Nederland.’ 

‘Hier meld ik me aan bij de Koning, groeten met het sabel heet dat. Na mijn aanmelden komt eerst de fly-past: een ceremoniële vlucht over Den Haag. Daarna komt het defilé, zij defileren langs de Koning. De commandant van elk detachement groet de Koning als ze hem passeren.’

‘Dit is de fly-past. Het geeft mij persoonlijk een veilig gevoel, het is een geruststelling dat de luchtmacht er is. Als je op missie de helikopters hoort, dan weet je dat er ondersteuning is. Het feit dat het nodig is, is minder geruststellend. We zijn een geïntegreerde krijgsmacht: elk onderdeel is belangrijk.’ 

‘De aanwezigheid van de koning is van grote waarde. Het defilé geeft de veteranen een gevoel van trots. Ze willen respect, erkenning en waardering van het volk, waar ze uiteindelijk hun werk voor doen. De Koning is daar een personificatie van, hij representeert het volk. Ik heb zelf een keer het defilé gelopen en dat was heel bijzonder. Ik heb toen 3 kilometer met kippenvel gelopen.’ 

‘Rechts van de Koning staat Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland en voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. Hij is verantwoordelijk voor de hele Nederlandse Veteranendag.’

‘Links van de Koning staan de premier en de minister van Defensie. De regering is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verlenen van de veteranenstatus aan onze militairen. Achter de commissaris van de Koning staat de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht en vicevoorzitter van het Comité, mijn opvolger. Achter de minister van Defensie staat de Commandant der Strijdkrachten. Achter de Koning staat het hoofd van het Militair Huis.’

‘Vroeger waren alleen militairen die uit dienst waren veteraan. Sinds de Veteranenwet uit 2014 zijn ook actief dienende militairen die op missie zijn geweest veteraan. Op de foto zie je een parate eenheid (een eenheid met actief dienende veteranen) die de landmacht representeert.’ 

‘Elk onderdeel van de krijgsmacht (luchtmacht, landmacht, marechaussee en marine) heeft een paraat voertuig dat meerijdt in het defilé, wat dat onderdeel representeert. Op de foto zie je de luchtmobiele brigade die de landmacht representeert.’

‘Dit zijn hondengeleiders van de luchtmacht. Zij worden ingezet voor bewakingsdoeleinden, maar ook als speurhonden om de douane te ondersteunen. Voor veteranen die beschadigd terugkomen van een missie kan een hulphond heel belangrijk zijn om te kunnen functioneren.’

‘Op de foto is een burgerband te zien. Het Regiment Genietroepen, waar ik zelf ook onderdeel van ben, heeft een grote traditie met eigen muziek. Het mineurslied is het lied van de Genie dat veel wordt gebruikt bij de terugkomst van militairen en bij begrafenissen. Het wordt elk jaar gedoogd dat zij het mineurslied zingen bij het passeren van de Koning, dat wordt ook precies zo getimed. De Koning vindt dit prachtig. Hij vraagt dan aan mij: “Zingt u ook mee generaal?’’. ”Natuurlijk majesteit.’’ En dan zing ik uit volle borst mee.’

‘Het defilé bestaat uit allerlei detachementen. Ze lopen mee in verschillende verbanden, bijvoorbeeld dezelfde missie, hetzelfde regiment of uit dezelfde periode. Veteranen lopen mee waar zij zich betrokken bij voelen. Deze veteranen hebben zich verzameld als motorrijders. Daar is altijd wat discussie over en daarom is er een maximaal aantal dat zich als motorrijder mag presenteren.’

‘Dit zijn veteranen zoals veel mensen denken dat alle veteranen eruitzien. Dit zijn de oorspronkelijke veteranen. Zij hebben in de Tweede Wereldoorlog gevochten voor de vrijheid van Nederland. Eerbetoon aan hen is belangrijk.’ 

‘Dit is het Veteranen Search Team. Deze organisatie ontstond  ongeveer vijf jaar geleden bij de zoektocht naar Anne Faber. Er was toen mankracht nodig en de vaardigheden van veteranen zijn hier bijzonder geschikt voor. Ze werken goed georganiseerd in groepen, nemen snel beslissingen en werken gedisciplineerd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot 2500 leden en wordt nu zo’n 65 keer per jaar gevraagd. Na een oproep staan er binnen anderhalf uur 60 veteranen klaar. Waar dan ook in Nederland.’

‘Deze veteranen zijn lid van het Invictus team. Ze representeren gewonde soldaten, fysiek of mentaal. Er wordt een aantal sporters geselecteerd dat Nederland en de gewonde Nederlandse veteranen vertegenwoordigt. De Invictus Games worden over de hele wereld georganiseerd. Vorig jaar vonden de Games plaats in Den Haag, wat een groot succes was. Het helpt de veteranen om hun trauma’s te overwinnen die ze hebben opgelopen op uitzending.’ 

‘Dit zijn de Dutchbat III veteranen die getuige waren van de val van Srebrenica. Ze hebben vaak in de negatieve belangstelling gestaan, wat naast Srebrenica ook vreselijke trauma’s teweeg heeft gebracht. Vorig jaar heeft het kabinet excuses gemaakt voor wat hen is aangedaan en voor het onbegrip dat ze hebben ontvangen na hun missie. Ze hebben erkenning gekregen en zijn onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste, maar het is eigenlijk veel te laat. Er is veel leed geweest bij deze veteranen.’ 

‘Dit is het 1GNC (het One German Netherlands Corps) dat klaarstaat op het Malieveld voordat het defilé vertrekt. We werken intensief samen met de Duitsers in het Nederlands-Duitse Legerkorps. Naast de Duitsers zijn er wel 20 nationaliteiten in dit Legerkorps vertegenwoordigd. Hier is altijd discussie over, omdat het een Nederlandse Veteranendag is. Aan de andere kant werken veteranen altijd samen met andere nationaliteiten en dekken elkaar in de strijd. Dus waarom zouden zij niet mogen meelopen met Veteranendag?’ 

‘Het parcours van het defilé is 3 kilometer en eindigt weer op het Malieveld waar alle deelnemers feestelijk onthaald worden. Ze worden ontbonden en lossen dan op in de menigte. Ik word bedankt door de Koning en meld me af met het sabel. Daarna rijd ik samen met mijn adjudanten met de jeep naar het Malieveld. Dit jaar zal Eric Corton, begeleid door muziek, alle deelnemers op een speciale Baileybrug midden op het veld feestelijk binnenhalen.’