Z.K.H. de Prins van Oranje in comité vergadering over Nederlandse Veteranendag 2012

24 mei 2012

Z.K.H. Prins Willem-Alexander bezocht op woensdag 16 mei de vergadering van het Comité Nederlandse Veteranendag. De Prins van Oranje werd in 2004 beschermheer van het Comité dat onder andere verantwoordelijk is voor de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag. Die vindt plaats op zaterdag 30 juni aanstaande in Den Haag.

Voorzitter mr. Boele Staal en vicevoorzitter luitenant-generaal Lex Oostendorp, naast IGK ook Inspecteur der Veteranen, lieten de stand van zaken voor de komende Nederlandse Veteranendag de revue passeren. Daarnaast werd gesproken over een te ontwikkelen nieuwe visuele identiteit en de toekomstige sponsorstrategie. Z.K.H. Prins Willem Alexander toonde zich zeer betrokken bij de verschillende thema’s.

De vergadering vond plaats in De Zwaluwenberg, thuishonk van de IGK en vaste vergaderlocatie van het Comité. Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van provincie en de gemeente Den Haag, Defensie, het Veteraneninstituut en het Veteranenplatform. Andere comitéleden zijn de projectofficier Nederlandse Veteranendag, een financieel deskundige en media expert. Het Comité komt meerdere keren per jaar bij elkaar.

Het Comité Nederlandse Veteranendag is als volgt samengesteld:

 • Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje (beschermheer)
 • Mr B. Staal (voorzitter van het Comité), voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken
 • Luitenant-generaal A.C. Oostendorp (vicevoorzitter van het Comité), Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen
 • Dhr. J.A. Jorritsma, Commissaris van de Koningin van de provincie Friesland
 • Dhr. J.J. van Aartsen, burgemeester van Den Haag
 • Commandeur H. Itzig Heine, Directeur Personeelsbeleid ministerie van Defensie
 • Dr G. Valk, voorzitter van het bestuur van de Stichting het Veteraneninstituut
 • Generaal-majoor b.d. L. Noordzij, voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Stichting Veteranen Platform
 • Dhr. A. Mulder, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Dhr. G. Wanders, journalist en producent
 • Commandeur van administratie b.d. drs J.W. Kleijwegt, penningmeester van het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranendag
 • Kapitein-luitenant ter zee H.J. Kuin (secretaris van het Comité)
 • Commodore Ing B.H. Hoitink MSc (adviseur van het Comité), souschef Integratie Aansturen Operationele Gereedstelling
 • Kolonel der mariniers b.d. drs J. Rijken MC (adviseur van het Comité), projectleider Nederlandse Veteranendag