Vrijwilligers gezocht!

21 mei 2019

Het Nationaal Comité Veteranendag heeft als doelstelling “het bevorderen  van de maatschappelijke erkenning en waardering voor alle Nederlandse veteranen”.

Om dat te realiseren organiseert het Comité, jaarlijks op de laatste zaterdag in juni  de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Naast dit jaarlijkse evenement is onze organisatie  gedurende het jaar aanwezig op diverse beurzen en ondersteunt een groot aantal anjerconcerten en andere lokale Veteranenevenementen in het land.

Voor al deze activiteiten zoeken wij enthousiaste personen die ons vrijwilligersteam willen versterken.

Taken:
Het verrichten van hand- en spandiensten bij bovengenoemde activiteiten.

Criteria:
– U steunt de doelstelling van het Nationaal Comité Veteranendag
– U bent fit en heeft geen fysieke klachten (of beperkingen)
– U bent flexibel en bereid om uw handen uit de mouwen te steken
– U werkt graag in teamverband
– U bent representatief
– U bent in het bezit van een BE-rijbewijs

Vergoedingen:
De vrijwilliger ontvangt een vergoeding op declaratiebasis van de gewerkte uren en de werkelijk gemaakte (reis-)kosten.
Deze vergoeding bedraagt maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 170,00 per maand en € 1.700,00 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw werkzaamheden en de vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.

Voor wat betreft de vergoedingsregeling inzake reiskosten:
bij gebruikmaking van het openbaar vervoer : o.b.v. 1e klas
bij gebruikmaking van eigen auto : € 0,19 p/km

Geïnteresseerd?
Stuur een mail met een kort CV naar info@veteranendag.nl.