vfonds en Nationaal Comité Veteranendag onderschrijven drie jaar financiële ondersteuning

13 mei 2015

Midden in het Nationaal Militaire Museum werden op 11 mei de handtekeningen gezet onder een intentieverklaring waarin is opgenomen dat het vfonds het Nationaal Comité Veteranendag drie jaar financieel gaat ondersteunen. Het gaat om een bedrag van maximaal 750.000 euro voor de hele periode. Nationaal Comité voorzitter Boele Staal benadrukte dat de steun bijzonder welkom was. Dit vooral om zaken te doen die niet uit de reguliere subsidie van Defensie kunnen, maar wel van groot belang zijn voor het verder bevorderen van erkenning en waardering voor veteranen. Bijvoorbeeld door het inzetten van een landelijke tv-spot, kwaliteitsverbetering van het programma in de Ridderzaal tijdens de Nederlandse Veteranendag en verschillende educatieve projecten.

vfonds voorzitter Cees de Veer zei het zinvol te vinden om juist de Nederlandse Veteranendag, een evenement dat ‘staat’ en in korte tijd zijn waarde heeft bewezen, structureel te ondersteunen. Een start subsidie is dan niet meer nodig, maar wel het bieden van financiële mogelijkheden waarmee initiatieven uitgevoerd kunnen worden die voor verdieping en verbreding van maatschappelijke erkenning en waardering zorgen voor veteranen. Die passen goed bij de doelstellingen van het vfonds.

De intentieverklaring werd mede-getekend door vfonds directeur Ton Heerts die iedereen opriep goed te gaan letten op het effect van de nieuwe wet op de Kansspelen voor goede doelen. De vierde handtekening kwam van een gelukkig kijkende penningmeester van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap-Willem Kleijwegt.
De ondertekening werd verder bijgewoond door leden van het Nationaal Comité Veteranendag, leden van de Klankbordgroep Jonge Veteranen en gasten van beide organisaties.