Veteranenlezing over gevechtservaring

3 november 2017

Wat is een gevecht? Waarom en waarvoor vechten we? Wat doet een gevecht met een militair? Deze vragen staan centraal tijdens de Veteranenlezing op maandag 6 november in Arnhem. Met bijdragen van onder meer voormalig Tweede Kamerlid Angelien Eijsink, professor Bas Haring en de verhalen van Afghanistanveteranen met gevechtservaring. Ook presenteert het Veteraneninstituut de resultaten van haar onderzoek onder veteranen met gevechtservaring.

Uniek onderzoek onder veteranen met gevechtservaring
De onderzoekers van het Veteraneninstituut hebben veteranen bevraagd die beschietingen (op hen gericht) hebben meegemaakt, zelf gewond zijn geraakt, zelf op iemand hebben geschoten, zelf iemand gedood hebben of zelf iemand verwond hebben met een wapen. Het gaat dan met name om veteranen die deel hebben genomen aan de missies in Libanon (1979-1985), Cambodja (1992-1993), Joegoslavië (1992-1995) en Afghanistan (2006-2010). Bij het Veteraneninstituut zijn er geen vergelijkbare Nederlandse onderzoeken bekend onder deze specifieke doelgroep.

De onderzoekers hebben gekeken naar de vragen ‘hoe kijken veteranen met gevechtservaring terug?’ en ‘hoe gaat het nu met deze veteranen?’ De uitkomsten wijken op een aantal punten af van algemene onderzoeken onder veteranen. Aankomende maandag 6 november publiceert het Veteraneninstituut de uitkomsten van dit onderzoek.

Programma Veteranenlezing
Nederlandse militairen zetten zich in binnen- en buitenland in voor vrijheid, vrede en veiligheid. Waar nodig gaan zij hiervoor het gevecht aan. Maar, wat is een gevecht? Waarom en waarvoor vechten we? Wat doet een gevecht met een militair? Deze vragen staan centraal tijdens de Veteranenlezing. Majoor Ralph van Kemenade en majoor Mirjam Grandia vertellen over hun gevechtservaringen in Afghanistan en wat dit met hem gedaan heeft. Professor Bas Haring gaat in op de uitwerking van gevechtservaring en op het concept ‘weerbaarheid’. Voormalig Tweede Kamerlid Angelien Eijsink reflecteert als mens én als politicus op haar betrokkenheid bij gevechtsmissies en de besluitvorming daarover in de Tweede Kamer.

Over de Veteranenlezing
De Veteranenlezing is een initiatief van het Veteraneninstituut en wordt ondersteund door het Nationaal Comité Veteranendag. Met de Veteranenlezing willen zij de kennis over veteranen delen en de publieke waardering voor veteranen stimuleren. De Veteranenlezing 2017 vindt plaats in Bronbeek, Velperweg 147 Arnhem, aanvang 13.30 uur. Meer informatie op: www.veteraneninstituut.nl/veteranenlezing2017

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Onderzoeksresultaten zijn vooraf, onder embargo in te zien. Om je aan te melden voor de Veteranenlezing, voor meer informatie of een interview met een van de sprekers: Johan Kroes, j.kroes@veteraneninstituut.nl/ 088-3340022/ 06-53809739 

Meer informatie
Mocht u behoefte hebben aan verdere materialen om een item mee te maken, dan kunnen wij u voorzien van een animatie van de onderzoeksgegevens, een video waarin Ridder der Militaire Willems-Orde Marco Kroon en psycholoog Jan Ambaum met elkaar spreken over gevechtservaring en interviews met veteranen met gevechtservaring: