verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2022: ‘De activiteiten van de BNMO geven onze leden gemoedsrust’

Het afgelopen jaar was uitdagend voor Bert Bruins, Algemeen penningmeester bij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). Niet alleen door de coronacrisis, maar ook vanwege bestuursperikelen. Met veel ijver bleef Bert zich inzetten voor de leden van de BNMO. Hij behartigde hun belangen, was verantwoordelijk voor een tal van activiteiten voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en bleef werken aan een goede programmering van het aanbod voor de leden.

‘Het speerpunt van de BNMO is altijd het militaire invaliditeitspensioen geweest. Regelmatig brengen we die kwestie onder de aandacht bij het ministerie van Defensie. We zien veel schrijnende situaties. Mensen die nauwelijks rond kunnen komen en vervolgens in de bijstand raken. Een hoop oud-militairen willen niets meer met Defensie te maken hebben. We proberen als organisatie de veteranenproblematiek onder de aandacht te brengen. Zo stond de BNMO mede aan de wieg van de Veteranenwet, die de overheid verplicht om zorg te dragen voor veteranen. Gelukkig zien we dat sinds de oprichting van de BNMO de sociale wetgeving is verbeterd en Defensie haar taken beter oppakt.’

Bert is zelf een veteraan. ‘Ik ben vanuit mijn dienstplicht een reservist. Ik ben twee keer uitgezonden naar Bosnië en een keer naar Afghanistan. Daar ondersteunde ik samen met mijn eenheid ondernemers in een post-conflict gebied. We hielpen ondernemers met ondernemingsplannen of marketing. We keken naar de situatie en wat er binnen die situatie mogelijk was. Het is fantastisch als je mensen een stapje vooruit kunt helpen. Het idee is dat waar er mensen werken, er geen oorlog is. Wat mij het meest van mijn missies is bijgebleven, zijn de cultuurverschillen in ondernemen. Zo zijn Afghanen bijvoorbeeld heel commercieel, maar wel met een sociale inslag.’ 

Op een gegeven moment is Bert  benaderd om deel uit te maken van het bestuur van de BNMO. Sinds het voorjaar van 2019 vervult hij de functie van dagelijks bestuurslid en Algemeen penningmeester. ‘De BNMO organiseert verschillende activiteiten. We brengen leden met elkaar in contact, zodat ze zich kunnen openstellen bij lotgenoten. De activiteiten geven mensen gemoedsrust. Er zijn veel  getraumatiseerde mensen die onder andere hun huis niet uitkomen. Ze zijn bang om een voet buiten de deur te zetten of krijgen daardoor te veel prikkels. Ze verliezen daardoor alles om hun heen. Als je die mensen kunt helpen om terug te keren naar de maatschappij, dat ze naar buiten gaan en iets durven te doen, is dat heel mooi. De verhalen van dankbare mensen blijven me altijd bij. De BNMO is er voor hun.’