verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2023: “Het verhaal van de uitzending als inspiratiebron voor een kunstwerk”

Amy van Son is genomineerd voor het project ‘Helmen Vol Verhalen’, waarin ‘jonge’ veteranen en hun thuisfront gekoppeld worden aan kunstenaars voor een wezenlijke ontmoeting: ‘Onze gezamenlijke missie werd het zichtbaar maken van de relevantie van Nederlandse vredesmissies en de impact daarvan op de deelnemende militairen en hun thuisfront.’

Koninklijke Marine-veteraan Amy van Son koos zelf ooit een uitweg uit een bewogen jeugd door bij defensie te gaan: ‘Bij de marine leefde ik op door de vrijheid, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die ik er kreeg. De zee bracht me veel levenswijsheid.’ Als Amy na jarenlang onafgebroken varen bij de marine kiest voor het burgerbestaan, gaat zij op zoek naar haar identiteit. Voortdurend is zij op zoek naar een manier om de verschillende verhalen van veteranen en hun uitzendingen op een creatieve manier zichtbaar te maken voor de samenleving.

‘Helmen Vol Verhalen’ bestaat inmiddels uit ruim 25 kunstwerken en installaties. Die zijn allemaal anders, variërend van een schilderij tot een houtsnijwerk, waarbij de helm op een unieke wijze als metafoor is gebruikt voor het militaire beroep. Het persoonlijke missieverhaal van de veteraan en het thuisfront vormen de inspiratiebron voor een kunstwerk met verbeeldingskracht.

De reizende expositie was de afgelopen tijd te bewonderen op de Johan Willem Friso kazerne in Assen. Op iedere plek wordt de verbinding aangegaan met verschillende andere doelgroepen, waaronder overheid, ondernemers en onderwijs, met inzet van crossmediale middelen, zoals podcasts, video’s, kunst en boeken. De expositie is onlangs verplaatst naar het ministerie van Defensie in Den Haag.

‘In vroegere tijden rukte het hele dorp uit om zijn krijgers binnen te halen na een veldslag. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Zeker niet als het ‘jonge’ veteranen betreft. Om weer meer begrip en erkenning voor veteranen te krijgen, moeten burgers weten wat het betekent om naar een oorlog gestuurd te worden. Maar veel veteranen vinden het moeilijk hun ervaringen onder woorden te brengen. Daarom lieten we veteranen hun verhaal vertellen aan een kunstenaar. Die vertaalt dat naar een kunstwerk. Het proces, het eindresultaat en de band die daaruit ontstaan, zijn helend. Ook voor de maatschappij, getuige de reacties vanuit de bezoekers.’