verhalen

Genomineerde Witte Anjer Prijs 2022: ‘We schrijven nooit mensen af'

Een deel van de veteranen vindt zijn of haar weg niet binnen de reguliere zorgsystemen die het ministerie van Defensie heeft opgezet voor hen. Enkele honderden veteranen doen daarom een beroep op de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Om hen beter van dienst te zijn is het zorgaanbod voor veteranen van het Leger des Heils vergroot. Dit jaar loopt op de Nederlandse Veteranendag zelfs een speciaal detachment van het Leger des Heils in het defilé mee. Bestuursvoorzitter Harm Slomp, bestuurssecretaris Jeroen Hoogteijling en persoonlijk begeleider en tevens veteraan Niels van den Bos vertellen over de activiteiten van het Leger des Heils om zorgmijdende veteranen te ondersteunen.

In 2019 ontving het Leger des Heils verschillende signalen dat veteranen gebruik maakten van hun daklozenopvang. Bestuurssecretaris Jeroen Hoogteijling vertelt: ‘We wisten eigenlijk niet hoeveel veteranen bij ons in de hulpverlening zaten. Daarnaast wisten we dat er onder onze medewerkers ook veteranen waren. We organiseerden hierover een congres en de conclusie was dat we beter moeten weten wie een veteranenachtergrond heeft. We hadden een kwaliteit in huis die we nog niet benut hadden.’

Bestuursvoorzitter Harm Slomp haalt een herinnering aan het congres op: ‘Een veteraan vertelde met tranen in zijn ogen dat hij zijn vrouw en kinderen bewust in de steek had gelaten, omdat hij voor zichzelf voelde dat hij een bedreiging voor hen was, als hij zou blijven. Dit verhaal raakte mij persoonlijk enorm. Als Leger des Heils moesten wij hier op inzetten. We zagen gaten in het huidige zorgsysteem voor veteranen. Je doet veteranen met ernstige problemen tekort als je hen het reguliere hulpverleningspakket aanbiedt. Ons advies aan Defensie is daarom ook dat zij hun rol ruimer moesten pakken. Zorg ervoor dat alle veteranen met problemen hulp krijgen. Het Leger des Heils wilde op dit thema ook extra stappen nemen. Ik doe dit vanuit de diepe overtuiging dat veteranen op een extra manier geholpen moeten worden, omdat zij hun leven voor onze vrijheid in de waagschaal hebben gelegd.’

Het Leger des Heils weet op een bijzondere manier de kwaliteiten van veteranenmedewerkers in te zetten. Jeroen vertelt: ‘We hebben een expertgroep met medewerkers gevormd. Zij creëerden een actieagenda voor veteranen. We hebben een unieke positie. We hebben veel in huis voor mensen die kampen met complexe problemen en daarnaast hebben we de unieke kennis en ervaring van mensen met een veteranenachtergrond. We willen een vlekkeloze verbinding met het Nederlands Veteraneninstituut opzetten, zodat veteranen zo snel mogelijk op de juiste manier hulp krijgen.’

Niels van den Bos is een van deze mensen en is onderdeel van de expertgroep. Hij werd als dienstplichtig militair een half jaar naar Bosnië uitgezonden. Na zijn uitzending had hij moeite met zich aanpassen aan de burgermaatschappij en raakte aan lager wal. Inmiddels heeft zijn leven een draai gemaakt. Hij behaalde zijn diploma aan de Hogeschool van Ede en werkt nu als persoonlijk begeleider bij een beschermd wonen project. Daarnaast zal hij het Leger des Heils detachment op Veteranendag leiden.

Man met baret op en jas van het Leger des Heils

‘Dit is de eerste keer dat ik aanwezig ben op Veteranendag. Hiervoor hield ik de boot altijd af, maar nu heb ik een doel. Ik wil met het detachment zichtbaarheid geven aan de veteranen in nood die zorg nodig hebben. Ik hoop dat er ruimte vrijkomt voor hulpverlening voor hen. Je ziet dat veteranen belangrijk voor elkaar zijn.’

Op de vraag wat zijn leven deed kenteren, vertelt Niels: ‘Ik heb een rotsvaste overtuiging in mezelf. Ik ben als persoon hier op aarde gezet en God heeft een bepaald doel voor mij. Hij bracht het Leger des Heils op mijn pad. Het geloof is een belangrijke bouwsteen is mijn herstel geweest.’

Harm en Jeroen zijn trots hoe Niels zijn leven heeft veranderd. Het past in het leitmotif van het Leger des Heils. Harm: ‘Onze grondlegger William Booth zei: ‘A man may be down, but he is never out.’ We schrijven nooit mensen af.’