verhalen

Het verhaal van Nancy: "Soms moet je iets doen wat je eigenlijk niet wil"

Nancy (55 jaar) was achttien toen ze bij de Koninklijke Marechaussee ging. Ze werd twee keer uitgezonden in 1992 naar Sinaï (MFO) en in 2016 naar Mali (MINUSMA): ‘Je kan geen groter verschil bedenken tussen deze twee uitzendingen. Tijdens de eerste missie werd ik samen met mijn man uitgezonden. Naar Mali ging ik alleen, terwijl mijn man en kinderen thuis bleven.’

Dat ze samen op missie gingen, was uitzonderlijk: ‘Er was in Sinaï wel wat argwaan denk ik, omdat we samen kwamen en de anderen alleen. Maar volgens mij is alles goed gegaan. We hebben nooit samen diensten gedraaid en gingen ieder onze eigen gang. Alleen ‘s avonds waren we samen.’

‘Je weet dan dat de werelden van twee gezinnen zullen instorten’

Nancy bleef bij defensie, maar na de geboorte van hun kinderen stond ze niet te springen om weer op uitzending te gaan. Toch vertrok ze in 2016 naar Mali: ‘Ik werd aangewezen om op missie te gaan. Dat ik mijn gezin achterliet, vond ik zwaar. Het heeft even geduurd voordat ik de knop kon omzetten en niet alleen maar met mijn gedachten thuis zat.’

Het heftigste wat ze in Mali meemaakte was een mortierongeval. Twee collega’s van de Landmacht overleden daarbij: ‘In de missie wil je dat iedereen veilig thuiskomt, ook al ken je niet iedereen persoonlijk. En als dat niet gebeurt, doet dat wat met je. Op zo’n moment weet je dat van twee gezinnen de werelden zullen instorten. Maar je moet ook je werk doen. In mijn geval was dat achterhalen wat bij dat ongeval is gebeurd. Je gaat aan de slag en stopt pas als het onderzoek ter plaatse klaar is.’

‘Soms moet je iets doen wat je eigenlijk niet wil, zoals mijn uitzending naar Mali. Maar je doet het wel. Je moet op uitzending om ervoor te zorgen dat er vrede blijft. Vrede is niet vanzelfsprekend.’

VETERANENDAG 2023

Zaterdag 24 juni staat Den Haag weer bol van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag. Met een gezellig Malieveld, een fly-past en indrukwekkend defilé. Het nationale evenement waar heel Nederland zijn veteranen bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.