verhalen

“Thuisfrontdagen zijn belangrijk voor veteranen”

Deze week staat het verhaal van veteraan Michael Smits online. Michael is kapitein bij de Koninklijke Landmacht, een collega van Rinke Wagenaar en werkt als stafofficier trainingsondersteuning bij het Kennis- en Trainingscentrum Geneeskundige Dienst in Hollandsche Rading. Mede vanuit zijn geneeskundige achtergrond ziet hij een groot voordeel in de nieuwe veteranenwet. Ook Michaels vriendin en vader zijn veteraan.

De verandering van de “nieuwe” veteranenwet heb ik bewust meegekregen. Mede vanuit mijn geneeskundige achtergrond zie ik namelijk een groot voordeel van de “nieuwe” veteranenwet. Een belangrijk onderdeel van de wet is dat er nu zorgvoorzieningen in de wet zijn opgenomen; zowel zorg tijdens de uitzending als nazorg voor veteranen zijn in de wet voorzien.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om terugkeergesprekken en thuisfrontdagen, erg belangrijke zaken voor veteranen en ook zeker hun achterban. Het is volgens mij een goede zaak dat dit soort zaken nu geregeld en vastgelegd zijn in de veteranenwet, dat was voorheen wel anders.

Door diezelfde wet ben ik nu ook veteraan, net zoals mijn vriendin van 28 jaar en mijn vader van 57 jaar, die inmiddels de actieve dienst heeft verlaten. Zelf ben ik drie keer op uitzending geweest; in 2002 als korporaal naar Voormalig Joegoslavië en in 2007 en in 2010 als officier naar Afghanistan. Toch associeer ik het woord “veteraan” met mannen op inmiddels hoge leeftijd die bijvoorbeeld nog de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt of in Korea hebben gediend. Misschien voelt het ook wel bijna als een belediging richting deze groep veteranen om mezelf ook veteraan te noemen. Exact kan ik het niet uitleggen, maar het is meer een onderbuikgevoel.

Soms voer ik discussies met collega-militairen, “burger”vrienden en familieleden over de definitie van veteranen. Zij geven soms aan dat je pas een veteraan bent als je mee hebt gedaan aan een gevechtsactie of dan in ieder geval dient in een gevechtsfunctie. Vaak verwijs in zulke discussies naar bijvoorbeeld Hollywood oorlogsfilms. “Let maar eens op hoe vaak er om een “medic” geroepen wordt in zo’n film”, zeg ik dan, “zijn zij dan minder veteraan? Of iemand van het dienstvak van de logistiek die alle munitie tijdig en compleet aanlevert?” Iedereen die deelgenomen heeft aan een missie, heeft een wezenlijke bijdrage geleverd moeten hebben aan die missie en is daarom evengoed een veteraan. Het gaat niet alleen om bijvoorbeeld gevechtsacties of gevechtsinsignes, maar om alle aspecten die een militaire missie tot een goed einde brengen.