verhalen

“Ik kijk ernaar uit om m’n gezin weer te zien”

Luuk associeert het woord veteraan meer met gevechtsmissies. In Mali heeft hij deze gevechtsacties niet meegemaakt waardoor hij nog niet het besef heeft dat hij toch een veteraan zal zijn bij thuiskomst. Het ontbreken van gevechtshandelingen maakte de uitzending niet ineens gemakkelijk. “Het van huis weg zijn blijft zwaar, daar heb je geen gevechtshandelingen voor nodig. Ik denk dat we ons als militair soms ook onvoldoende realiseren dat we met het besluit (of de opdracht) om op uitzending te gaan de thuissituatie enorm overhoop halen. Die impact kun je niet van te voren inschatten”

Zijn opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) stond in het teken van de uitzendingen naar Afghanistan.

Omdat hij zelf nooit in de gelegenheid is geweest om naar Afghanistan te worden uitgezonden, heeft hij zich vrijwillig aangemeld voor deze missie. Zijn deelname aan de MINUSMA missie heeft hem veel ervaring opgeleverd. Zo heeft hij kennis mogen maken met de handelswijze van de VN, heeft hij diverse hoogwaardigheidsbekleders mogen begeleiden tijdens werkbezoeken en heeft hij als MA van de contigentscommandant de kans gekregen om veel besluitvormingsprocessen van dichtbij mee te maken.

Zijn wens om uitgezonden te worden heeft ook een keerzijde. “Toen ik op uitzending ging had ik geen duidelijk beeld van hoe groot de impact zou zijn voor mijn gezin. Zij hebben enorm veel extra werk moeten verzetten door mijn afwezigheid. Mijn vriendin heeft het enorm voor haar kiezen gekregen. Naast haar werk moest ze ook “gewoon” het gezin runnen in haar eentje, ik heb enorme bewondering voor haar. Het geeft me ook een schuldgevoel. Je gaat weg omdat je er zelf veel voor terug krijgt. Maar wat schiet het gezin er uiteindelijk mee op dat je vier maanden weg bent? Die vraag is lastig te beantwoorden, maar houdt mij wel bezig.”

Op de vraag hoe hij over zijn thuiskomst denkt is Luuk duidelijk. “Ik kijk er enorm naar uit om weer bij mijn gezin te zijn. Ik kom terug op een dinsdag en ga de dag erna met het hele gezin invullen als een lekkere luie zondag. Volgens mij zijn we daar allemaal aan toe”. Naast de hereniging met zijn gezin ziet Luuk nog een tweetal voordelen aan zijn terugkomst. “Ik kijk er na vier maanden ook enorm naar uit om weer in een bed te slapen in plaats van op een veldbed. En eindelijk weer lekker uitgebreid onder de douche, dat is ook een fijn vooruitzicht.

Luuk maakt onderdeel uit van de MINUSMA uitzending in Mali. Voor Luuk zit zijn uitzending er bijna op. In Mali zijn in totaal ongeveer 450 Nederlanders, 4 Apache-gevechtshelikopters en sinds oktober ook 3 Chinook-transporthelikopters. Halverwege 2015 besluit de regering of ze de missie verlengt.