‘Een blik of een half woord is voldoende’

Naam
Jan Coolen
Wat
Genomineerde Witte Anjer Prijs 2020

Jan Coolen is een vrijwilliger van het eerste uur. Hij nam zitting in het oprichtingsbestuur van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost in 2006. Vanaf begins af aan is hij zeer betrokken bij de veteranen en in het bijzonder met de bevrijders van Eindhoven. Ook is hij de stille kracht achter Veteranen Ontmoetingscentrum De Treffer in Eindhoven. Inmiddels is hij teruggetreden als bestuurder, maar nog altijd aanspreekpunt en onmisbaar voor het beheer van De Treffer.

4 december 2020

‘Via de Vereniging van Dienstplichtige Militairen kwam ik voor het eerst in aanraking met veteranen. Na mijn dienstplicht in 1978 bleef ik mij hier altijd voor inzetten. Defensie was toentertijd nog een vrij geïsoleerde organisatie. Wij vonden dat militairen en veteranen dezelfde rechten hadden als de andere burgers. Dat was nog lang niet zo. Er was te weinig nazorg, waardering en erkenning vanuit Defensie en de samenleving. Dat is iets waar ik mij altijd hard voor heb gemaakt.’

‘Daarom zei ik in 2006 ook direct ‘ja’ toen ik werd gevraagd om te helpen bij het opzetten van veteranen inloophuis De Treffer in Eindhoven. Samen met een groep veteranen en partners ging ik aan de slag. Met succes. In 2008 hadden we ons eigen inloophuis.’

‘Het is enorm belangrijk dat een veteraan een veilige en vertrouwde omgeving heeft. Wat een veteraan meemaakt heeft vaak een grote invloed op het verdere leven. Sommige zaken worden zelfs niet met vrienden en familie gedeeld. Bij ons vinden ze steun en lotgenoten. Ze kunnen gewoon binnenlopen zonder dat er van alles uitgelegd hoeft te worden. Een blik of een half woord is voldoende. En dat is zo belangrijk, want ze hebben vaak geen plek waar ze het kunnen delen en ze stoppen het anders weg. Bij ons kan dat wel.’

‘Daarnaast heeft het inloophuis ook een signalerende functie. Zo was er een keer een Indiëveteraan die last kreeg van nachtmerries. Hij was er veel meer mee bezig en het ging zijn leven domineren. Toen moest ie op 70-jarige leeftijd in therapie om zijn missie toch nog goed te verwerken. Daarin ondersteunen wij of verwijzen wij dan door naar het veteranenloket.’

‘We zijn trots dat we in zo’n mooi pand zitten en er voor zoveel veteranen in de omgeving kunnen zijn. We hebben een vaste kern van veteranen die 2-3 keer per week binnenloopt, maar jaarlijks gaat het om een paar duizend veteranen die hier komen.’

‘Ik hoop dat het zo door blijft gaan en dat we in de toekomst meer jonge veteranen mogen verwelkomen. Maar we weten ook van andere veteranen dat die behoefte later komt.’

‘Mijn nominatie voor mijn inzet voor veteranen inloophuis De Treffer kwam als een grote verrassing. Ik doe gewoon mijn werk. Ik zie het als mijn passie en vind het belangrijk dat de mannen en vrouwen die zich extra ingezet hebben voor vrede en vrijheid de erkenning krijgen die ze verdienen. Sommigen gaan in het weekend naar het voetbal of een rondje fietsen, ik ga dan even langs bij De Treffer. Dat ik daarvoor word genomineerd vind ik een hele eer.’