“In 2005 ben ik in het Militair Revalidatie Centrum aangesteld als physician assistant op de traumatologie afdeling. Het was de tijd waarin we zo’n 50 militaire revalidanten behandelden met ernstige fysieke trauma’s ten gevolge van IED aanslagen (bermbom) in Afghanistan. Rob Bakker was een van deze patiënten. Ik leerde Rob kennen in 2009. Als gevolg van een bermbom incident had hij ernstig letsel aan zijn beide onderbenen opgelopen. Na eerst te zijn behandeld in het Centraal Militair Hospitaal werd hij medisch stabiel overgebracht naar het Militair Revalidatie Centrum waar zijn revalidatie kon aanvangen.

Mireille de Wissel aan het werk

Revalidatiegeneeskunde richt zich op het zoveel mogelijk opheffen van stoornissen in de lichamelijke functies en herstel van het activiteitenniveau van de revalidant om uiteindelijk weer te kunnen participeren in de maatschappij. Daarnaast worden psychische klachten ten gevolge van trauma’s gemonitord en zonodig vind behandeling plaats of verwijzing naar de militaire geestelijke gezondheidszorg. Mijn taak als physician assisant is, om samen met de revalidatiearts, de medische zorg te bieden voor de revalidant. Ondanks het vaak slechte nieuws, omdat wellicht niet meer alles zal worden zoals voorheen proberen we de mensen zoveel mogelijk te stimuleren te kijken naar de mogelijkheden die ze nog wel hebben.

Ik kan mij de eerste behandelcontacten met Rob nog heel goed herinneren. Een grote vent, zijn benen in het verband, zittend in een rolstoel waarmee hij wat heen en weer schommelde. Foto’s van zijn uitzending aan de muur op zijn kamer. Rob in zijn functie als militair net voor de aanslag. ‘Ik ben Rob en de bedoeling is dat ik weer zo snel mogelijk op de been kom’. Duidelijke taal, met altijd een vrolijke glimlach op zijn gezicht, ondanks de pijn en ondanks het verdriet wat er natuurlijk was. Het trauma had bij Rob geleid tot functieverlies van zijn beide benen. Van een zijde wisten we dat de prognose heel aardig zou zijn. Het andere been had zoveel schade opgelopen dat er hoogstens een beperkte sta- en loopfunctie gerealiseerd kon worden. Voor Rob was dat niet genoeg. Niet genoeg om te kunnen sporten, te rennen en weer te werken bij defensie.

Rob tijdens zijn revalidatie

Rob wilde hoe dan ook alle opties bespreken om zijn hoge niveau van functioneren weer te kunnen realiseren. Een amputatie van een onderbeen is een behandeloptie wanneer er zoveel functieverlies en pijn aanwezig is dat er ernstige blijvende functiebeperkingen optreden. Een beslissing tot amputatie van een ledemaat wordt niet zomaar genomen. Er is uitvoerig overleg tussen patiënt, zijn behandelteam en behandelend artsen, zoals de revalidatiearts en de chirurg en er is een verplichte bedenktijd. Rob had zijn beslissing genomen en het behandelteam en de medisch specialisten waren ook van mening dat amputatie met vervolgens een prothese uiteindelijk zou kunnen leiden tot een hoger niveau van functioneren. Rob heeft langdurig bij ons gerevalideerd. Al vrij snel na de amputatie kon de eerste prothese aangemeten worden door onze collega’s van de Orthopedische Instrument makerij Aardenburg. Met hulp van het gehele behandelteam leerde Rob de prothese vaardigheden toepassen. Staan, lopen, buiten lopen op ongelijk terrein, afstanden vergroten, sporten. Werkzaamheden bij defensie werden weer opgepakt niet meer als militair maar als burger. Rob was terug in de maatschappij, met prothese.

Rob wilde springen, of dat mogelijk was met zijn prothese. Het bleek mogelijk. Zijn ongelofelijke doorzettingsvermogen en geduld heeft geleid tot het oppakken van deze hobby. Dat hij op zo’n hoog niveau weer sport vind ik prachtig. Het voortdurend zoeken naar mogelijkheden, het behandelteam tot uiterste inspanning verleiden en tot creatief nadenken aanzetten dat kenmerkt Rob. Af en toe zie ik hem nog op de poli, voor een controle, een medisch probleem of een probleem met zijn prothese. Nog altijd die vrolijke glimlach op zijn gezicht. En dan realiseer ik mij steeds weer wat hij samen met het behandelteam heeft gepresteerd en wat een prachtig vak de revalidatiegeneeskunde is. Rob is een veteraan om heel veel respect voor te hebben”.

Het Militair Revalidatie Centrum in Doorn biedt gespecialiseerde revalidatiezorg voor militaire patiënten en burgerpatiënten in de regio.  

Meer verhalen