verhalen

“Ik heb voor de missie naar Mali gestemd”

“Als veteraan en als kamerlid voor de VVD heb ik in de Tweede Kamer voor de missie naar Mali gestemd. De missie heeft een stevig VN mandaat en de missie is daarnaast ook in het belang van Nederland. Mede door de missie kan bijvoorbeeld een vluchtelingenstroom vanuit Noord-Afrika naar Europa voorkomen worden. Ik ben daarom van mening dat het goed is dat Nederlandse militairen naar Mali gaan.

Als politicus sta je niet als stuurman aan de wal, maar je bent op nationaal niveau bezig met het oplossen van problemen. In 2010 maakte ik de overstap van Defensie naar de politiek. Soms mis ik de Koninklijke Luchtmacht wel. Het is taak georiënteerd, doelgericht en mensen werken daar met veel energie. Het vertrouwen onderling is ook heel groot. Dat vind ik nog steeds bijzonder aan Defensie.

Ik trad toe tot de VVD fractie in de Tweede Kamer als woordvoerder Defensiepersoneel. In die hoedanigheid was ik betrokken bij de totstandkoming van de Veteranenwet. Een wet die ervoor moet zorgen dat de zorg voor militairen voor, tijdens en na een uitzending optimaal is. Ik ben er trots op dat ik als veteraan en oud-militair heb mogen meewerken aan deze wet.

Een belangrijk onderdeel van de Veteranenwet is het onderdeel “erkenning en waardering”. Dat is voor velen nog een abstract begrip. Bestuurders denken dan vaak aan een activiteit speciaal voor de veteranen. Maar het is vaak heel eenvoudig. Laatst had ik, zoals zo vaak, mijn veteranenspeldje op mijn revers zitten. Ik ging bij de Starbucks op het Centraal Station in Den Haag een koffie halen. Vraagt de jongedame bij het afrekenen; “Wat betekent dat speldje?”. Ik leg uit dat ik als militair uitgezonden ben geweest naar Kaboel in Afghanistan en daardoor “veteraan” ben. “Oh, respect!” zegt ze gelijk “Dank voor uw inzet om ons veilig te houden”. Dit is erkenning en waardering voor de veteraan in de puurste vorm. Meer is er volgens mij niet nodig.

Het gaat er dus in mijn optiek om dat de samenleving bewust is van de bijzondere inzet die de mannen en vrouwen van de Krijgsmacht gepleegd hebben uit naam van Nederland voor vrede en veiligheid in de wereld. Ik wens daarom alle mannen en vrouwen die naar Mali gaan veel succes. Ik hoop dat ze weten dat ze gesteund worden vanuit de politiek, het thuisfront en de samenleving.”