Start Nederlands Veteraneninstituut

5 januari 2021

Vanaf 1 januari is het Nederlands Veteraneninstituut operationeel. In dit nieuwe instituut zijn zes organisaties – of delen daarvan – die werken voor veteranen, samengevoegd. Daaronder ook de uitvoerende werkorganisatie van het Nationaal Comite Veteranendag, de stichting Nederlandse Veteranendag. Alle medewerkers daarvan hebben samen met de projectleider, een plek gekregen binnen de nieuwe organisatie en blijven ook werkzaam voor de komende Nederlandse Veteranendag 2021.

Het Nationaal Comité Veteranendag blijft bestaan, met als hoofdtaak het bevorderen van meer maatschappelijke erkenning en waardering voor onze Nederlandse veteranen.

Het Nederlands Veteraneninstituut zet zich breed in voor erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun thuisfront. Verbinden, vertrouwen en vernieuwen zijn de belangrijke kernwaarden van het Nederlands Veteraneninstituut.