Resultaten

Vanaf de eerste Nederlandse Veteranendag in 2005 is periodiek onderzoek gedaan naar de beleving van veteranen, de effectiviteit van verschillende campagnemiddelen en het beeld van de Nederlanders over veteranen.

Hierna volgt een aantal conclusies uit deze verschillende onderzoeken. De bronnen zijn divers: onderzoeken van TNO/NIPO en het Veteraneninstituut, media-rapportages en het bestuursverslag van de Stichting Nederlandse Veteranendag.

Algemeen publiek

 • Bijna negen van de tien Nederlanders kent de Nederlandse Veteranendag, ongeveer 60% weet ook dat de dag wordt georganiseerd op de laatste zaterdag van juni.
 • Zo’n driekwart van de Nederlanders meent dat veteranen openlijk waardering verdienen en dat een jaarlijkse Nederlandse Veteranendag daarvoor een uitstekende manier is.
 • Het beeld dat Nederlanders hebben van veteranen is overwegend positief. De veteraan is plichtsgetrouw, behulpzaam, moedig, dapper en trots. Een op de vijf Nederlanders is niet positief.
 • Een kwart van de Nederlanders wil zelf waardering tonen voor veteranen door een witte anjer te dragen.
 • Iets meer dan 60% van de Nederlanders is onbekend met het bestaan en de betekenis van het speciale veteraneninsigne.

Nederlandse veteranen

 • Ruim 80% van de veteranen vindt dat de jaarlijkse Veteranendag in grote of redelijke mate bijdraagt aan maatschappelijke erkenning en waardering voor hun inzet.
 • Maar liefst 87% van de veteranen ervaart persoonlijk een gevoel van erkenning en waardering. Vooral de aanwezigheid van Z.M. de Koning en het defilé zijn daarbij belangrijk voor hen.
 • Bijna de helft van alle veteranen vindt het belangrijk dat Nederlanders een witte anjer dragen als zichtbare vorm van erkenning en waardering.

Politiek en bestuurlijk Nederland

 • Erkenning en waardering op bestuurlijk niveau staan buiten twijfel. Zowel Z.M. de Koning als de minister-president, de minister van Defensie en andere politici en bestuurders zijn op Veteranendag steevast aanwezig in de Ridderzaal, op het Binnenhof en bij het defilé.
 • Het ministerie van Defensie subsidieert de Veteranendag onverminderd en structureel.
 • Op lokaal niveau organiseren meer dan tweehonderd gemeenten eigen activiteiten voor hun veteranen.

In de media

 • De Veteranendag is zichtbaar bij een groot aantal media, waaronder mediapartner Metro. Van groot belang is ook betrokkenheid van de NOS.
 • Daarnaast levert de radiospot een hoog bereik op wat betreft de bekendheid met de dag en het waarom daarvan.
 • Online valt een stevige stijging waar te nemen van het bezoek aan de website, veelal het gevolg van onze activiteiten op sociale media.
 • Het grootste deel van de Nederlanders haalt kennis over de Veteranendag en veteranen nog uit traditionele media.
 • De berichtgeving over Veteranendag en verhalen van veteranen zijn overwegend positief van aard en toon, ondanks een regelmatige focus van de media op misstanden en psychische problemen bij veteranen.

Educatie

 • Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn in toenemende mate bereid om veteranen uit te nodigen voor lessen vanuit het programma Veteraan in de klas.
 • De lessen genereren positieve reacties van leerlingen, docenten en veteranen.
 • Het aantal bereikte leerlingen in het schooljaar 2013/2014 bedraagt 23.000.
 • De ambitie is om in 2017 ongeveer 70.000 leerlingen bereikt te hebben.
 • Inmiddels wordt het interactieve dilemmaprogramma Wat zou jij beslissen [link] goed gebruikt in het voortgezet onderwijs en gecompleteerd met twee scenario’s.
 • Het veteranenstripalbum [link], ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs, kent een grote afname en heeft veel positieve publiciteit gegenereerd.