Accreditatie

Om toegelaten te worden bij de opening in de Ridderzaal, de medaille-uitreiking op het Binnenhof en op de persfaciliteit bij het defilé, is accreditatie nodig. Het Malieveld en de route langs het defilé, zijn vrij toegankelijk.

Voor persaccreditatie tijdens Nederlandse Veteranendag op 27 juni 2020 geldt:

  1. Accreditatie is nodig om gebruik te kunnen maken van de persfaciliteiten in de Ridderzaal (3), tijdens de medaille-uitreiking op het Binnenhof (4) en bij het defileerpunt aan de Kneuterdijk (5).
  2. Accreditatie aanvragen is mogelijk tot 25 juni 15:00 uur bij BKB: Sophie van de Weg, 020-5205280 / sophievandeweg@bkb.nl. Bij aanmelding s.v.p. naam, organisatie, medium, telefoon en e-mailadres doorgeven. Daarnaast aangeven tot welke locaties u toegang wenst (zie punt 1).
  3. Ridderzaal : Voor beeldmateriaal van de ceremonie in de Ridderzaal wordt een poolregeling toegepast. De NOS verzorgt het materiaal, aanvragen daarvoor tot 25 juni 12:00 uur bij de NOS, Jessica Stam, 035 – 6772804. Voor de fotopers is een poolregeling vastgesteld. De volgende media kunnen een fotograaf aanmelden: ANP, Hollandse Hoogte, Reuters Thompson, AP, Getty Images, één royalty fotograaf.
  4. Medaille-uitreiking Binnenhof: Op het Binnenhof is een prak voor pers opgesteld. Vrije toegang op het Binnenhof is niet mogelijk.
  5. Defilé: De route van het defilé is, behoudens de aanwijzingen van de politie en regelingsautoriteiten, vrij te benaderen. Het meelopen tussen of achter de deelnemers is niet mogelijk. Op het defileerpunt aan de Kneuterdijk wordt voor camera/foto een gelegenheid op hoogte aangeboden, schuin tegenover het defileerpunt, naast de NOS-studio. Op tribune F, aan de andere zijde van de straat, is een beperkte gelegenheid voor fotografen die een andere invalshoek willen. N.B. heen-en-weer lopen/oversteken tijdens het defilé is niet mogelijk.
  6. Malieveld: Het Malieveld is vrij toegankelijk, in de infotent bij de ingang bevindt zich de persbalie. Nadere aanwijzingen ter plaatse.
  7. Ophalen perspassen: Voor de Ridderzaal op 27 juni vanaf 08:30 tot uiterlijk 09:45 uur bij de bomcheckpoort ingang Plein/Mauritshuis. Alle overige perspassen op 27 juni vanaf 09:00 tot 13:00 uur bij de persbalie in de Infotent op het Malieveld.