Doelen en taken

Het Nationaal Comité Veteranendag heeft bij zijn instelling als doelstelling meegekregen: het bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering van alle Nederlandse veteranen. Daartoe laat het de volgende taken uitvoeren:

  1. Het jaarlijks organiseren van een landelijke Nederlandse Veteranendag op de laatste zaterdag van juni. De Nederlandse Veteranendag wordt sinds 2005 georganiseerd in Den Haag.
  2. Het initiëren, coördineren en stimuleren van educatieve activiteiten en producten over Nederlandse veteranen. De belangrijkste educatieve activiteit is het programma Veteraan in de Klas.
  3. Het voeren van een publieks- en mediacampagne. De mediacampagne beslaat het hele jaar, met een sterke intensivering in juni. Ze zet in op traditionele kanalen en online middelen.
  4. Het organiseren van diverse andere evenementen en het ondersteunen van activiteiten van veteranen zelf. Hieronder vallen onder meer de ondersteuning van gemeentelijke veteranendagen en veteraneninitiatieven, zoals bijvoorbeeld de Anjerconcerten.