Educatieve activiteiten NLVD versterkt

28 maart 2012

De organisatie en verdere ontwikkeling van educatieve activiteiten, onder andere veteranen voor de klas, zijn van groot belang voor het verder vergroten en borgen van maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Echter, totnogtoe kon daarin nog niet voldoende worden geïnvesteerd, vooral wat betreft de personele capaciteit. Inmiddels is daarin verbetering gekomen, en dat op twee fronten. Bij het Veteraneninstituut, waar de praktische uitvoering wordt gedaan van veteranen voor de klas, komt personele versterking.

Daarnaast is in de projectorganisatie NLVD ook een functionaris aangenomen die zich richt op de verdere coördinatie en ontwikkelingen van het educatieve spoor. Ook de acquisitie binnen het onderwijs maakt deel uit van dit pakket werkzaamheden.

Al met al moet dat leiden tot een stevige verhoging van het aantal te bezoeken scholen en een – door de scholen – gewenst pakket ondersteunende onderwijsleermiddelen. De gelden voor deze investering komen uit de fondsen van de Nederlandse Veteranendag.

Gepubliceerd op: 28 maart 2012