nieuws

Gemeentelijke inspiratiedagen 2024

29 januari 2024

Na drie jaar alleen een online-bijeenkomst, komen er het komende jaar weer drie fysieke gemeentelijke bijeenkomsten. 

De eerste is op dinsdag 6 februari bij het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn. De tweede volgt op donderdag 8 februari bij ECHOS Home Oirschot en de laatste op dinsdag 13 februari bij ECHOS Home Havelte. De bijeenkomsten beginnen om 09.30 uur en we sluiten rond 13.00 uur af met een gezamenlijke lunch. Klik op de data voor meer informatie en locatiegegevens.

Programma

Bij de gemeentelijke inspiratiebijeenkomsten wordt informatie verstrekt over veteranen en de mogelijkheden om eigen lokale veteranenactiviteiten te ondersteunen en eventueel te versterken. Ook komen bijzondere initiatieven van gemeenten en veteranen aan bod en is er voldoende gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen. Voor meer informatie over het dagprogramma, klik op Programma inspiratiedagen

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven voor een van deze bijeenkomsten via de volgende link Aanmelden inspiratiebijeenkomst 2024. Evt. vragen m.b.t. deze bijeenkomst, mail naar activiteiten@nlveteraneninstituut.nl