Nationaal Comité Veteranendag weer compleet

20 juni 2017

Met het aantreden van twee nieuwe comité leden is het Nationaal Comité Veteranendag weer compleet. Kort geleden traden de heren J. Smit, Commissaris van de Koning Zuid-Holland en D. Bijl, burgemeester van Purmerend, aan. Zij kwamen in de plaats van de vertrokken Commissaris van de Koning. J.A. Jorritsma, nu burgemeester van Eindhoven en van mw. M.G. Rijsdorp, toenmalig burgemeester van Goirle.

Verder nam de nieuwe burgemeester van Den Haag, mw. P.C. Krikke het stokje over van haar voorganger, voormalig burgemeester J. J. van Aartsen.

Ook bij de defensievertegenwoordigers vond een wisseling van de wacht plaats. Allereerst trad toe de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal J.F. A.M. van Griensven. Hij is tevens vicevoorzitter van het comité. Verder namen plaats schout-bij-nacht P.F.M. Reesink – Hoofdirecteur Personeel Defensie en generaal-majoor G.W. van Keulen, Directeur Aansturen en Operationele Gereedheid.