Musical Soldaat van Oranje is partner geworden

31 mei 2012

De musical Soldaat van Oranje en de Nederlandse Veteranendag zijn wederzijds partner geworden. Beide organisaties ondersteunen elkaar bij het vergroten van kennis en waardering voor veteranen, bij het algemene publiek, maar ook binnen het onderwijs. Soldaat van Oranje richt zich op veteranen die zich hebben ingezet tijdens de oorlogsjaren, de Nederlandse Veteranendag op alle veteranen, van toen en nu.