Accreditatie pers Veteranendag 2024

Om toegelaten te worden bij de opening in de Koninklijke Schouwburg, de medaille-uitreiking en op de persfaciliteit bij het defilé, is accreditatie nodig. Het Malieveld en de route langs het defilé zijn vrij toegankelijk.

Persaccreditatie Veteranendag 2024

Voor de persaccreditatie tijdens Nederlandse Veteranendag op zaterdag 29 juni 2024 geldt:

  1. Accreditatie is nodig om gebruik te kunnen maken van de persfaciliteiten in de Koninklijke Schouwburg (zie punt 3), bij de medaille-uitreiking (zie punt 4) en bij het defileerpunt aan de Kneuterdijk (zie punt 5).
  2. Accreditatie aanvragen is mogelijk tot 26 juni 2024 17:00 uur bij Frouke van Dam via veteranendag@bkb.nl. Bij aanmelding s.v.p. naam, organisatie, medium, telefoon en e-mailadres doorgeven. Daarnaast aangeven tot welke locaties u toegang wenst (zie punt 1).
  3. Koninklijke Schouwburg: Voor beeldmateriaal van de ceremonie in de Koninklijke Schouwburg wordt een poolregeling toegepast. De (volgt) verzorgt het materiaal, aanvragen daarvoor tot 26 juni 2024 12:00 uur bij (volgt). Voor de fotopers is een poolregeling vastgesteld. De volgende media kunnen een fotograaf aanmelden: (volgt)
  4. Medaille-uitreiking: het terrein van de medaille uitreiking voor museum Escher op het Lange Voorhout, is alleen toegankelijk voor genodigden. Pers kan een accreditatie aanvragen om het evenement te verslaan. Het gebied kent diverse ruimtelijke beperkingen waardoor een persprak niet mogelijk is. Er wordt voorzien in verschillende opstelplaatsen voor pers.
  5. Defilé: De route van het defilé is, behoudens de aanwijzingen van de politie en regelingsautoriteiten, vrij te benaderen. Het meelopen tussen of achter de deelnemers is niet mogelijk. Op het defileerpunt aan de Kneuterdijk wordt voor camera/foto een gelegenheid op hoogte aangeboden, schuin tegenover het defileerpunt, naast de NOS-studio. Op tribune F, aan de andere zijde van de straat, is een beperkte gelegenheid voor fotografen die een andere invalshoek willen. Heen-en-weer lopen/oversteken tijdens het defilé is niet mogelijk.
  6. Malieveld: Het Malieveld is vrij toegankelijk, in de infotent bij de ingang bevindt zich de persbalie. Nadere aanwijzingen ter plaatse.
  7. Ophalen perspassen: Op 29 juni op te halen voor alle locaties vanaf 07.30 tot 12:00 uur bij de persbalie in de Plaza Theater Tent op het Malieveld.