Accreditatie pers Veteranendag 2022

Om toegelaten te worden bij de opening in de Koninklijke Schouwburg, de vaandelceremonie op de Hofvijver en op de persfaciliteit bij het defilé, is accreditatie nodig. Het Malieveld en de route langs het defilé zijn vrij toegankelijk.

Persaccreditatie Veteranendag 2022

Voor persaccreditatie tijdens Nederlandse Veteranendag op 25 juni 2022 geldt:

  1. Accreditatie is nodig om gebruik te kunnen maken van de persfaciliteiten in de Koninklijke Schouwburg, (3), tijdens de vaandelceremonie op de Hofvijver (4) en bij het defileerpunt aan de Kneuterdijk (5).
  2. Accreditatie aanvragen is mogelijk tot 22 juni 2022 17:00 uur bij Linh Vu linhvu@bkb.nl. Bij aanmelding s.v.p. naam, organisatie, medium, telefoon en e-mailadres doorgeven. Daarnaast aangeven tot welke locaties u toegang wenst (zie punt 1).
  3. Koninklijke Schouwburg: Voor beeldmateriaal van de ceremonie in de Koninklijke Schouwburg wordt een poolregeling toegepast. De (volgt) verzorgt het materiaal, aanvragen daarvoor tot 22 juni 2022 12:00 uur bij (volgt). Voor de fotopers is een poolregeling vastgesteld. De volgende media kunnen een fotograaf aanmelden: (volgt)
  4. Vaandelceremonie Hofvijver: Op en naast het ponton Hofvijver zijn drie praks voor pers opgesteld. Vrije toegang daarop en het ponton, is niet mogelijk.
  5. Defilé: De route van het defilé is, behoudens de aanwijzingen van de politie en regelingsautoriteiten, vrij te benaderen. Het meelopen tussen of achter de deelnemers is niet mogelijk. Op het defileerpunt aan de Kneuterdijk wordt voor camera/foto een gelegenheid op hoogte aangeboden, schuin tegenover het defileerpunt, naast de NOS-studio. Op tribune F, aan de andere zijde van de straat, is een beperkte gelegenheid voor fotografen die een andere invalshoek willen. Heen-en-weer lopen/oversteken tijdens het defilé is niet mogelijk.
  6. Malieveld: Het Malieveld is vrij toegankelijk, in de infotent bij de ingang bevindt zich de persbalie. Nadere aanwijzingen ter plaatse.
  7. Ophalen perspassen: Voor de Koninklijke Schouwburg op 25 juni  2022 vanaf 08:00 tot uiterlijk 09:00 uur bij de entree van de Schouwburg. Alle overige perspassen op 25 juni vanaf 09:00 tot 12:00 uur bij de persbalie in de Infotent op het Malieveld.