Educatieve producten

In heel Nederland verzorgen veteranen gastlessen op basisscholen en in het voorgezet onderwijs. Zij hebben deelgenomen aan uiteenlopende missies, van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daarvan.

Veteraan in de klas

Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan bij burgerschapsvorming, geschiedenis, filosofie, verpleegkunde, PABO of ckv. Of thema’s, zoals oorlog en vrede, huisvesting, hygiëne, pesten, 4&5 mei en levensbeschouwing. Gastdocenten krijgen een training voordat zij in de klas hun persoonlijke verhaal vertellen. Deze gastlessen zijn gratis en aan te vragen via www.veteraanindeklas.nl.

 

Wat zou jij beslissen?

Speciaal voor het voortgezet onderwijs is er het interactieve dilemmaprogramma ‘Watzoujijbeslissen?‘ Elke veteraan moeten tijdens een missie keuzes maken, vaak in korte tijd en die soms bepalend kan zijn voor leven of dood. Dit staat centraal in ‘Watzoujijbeslissen?’ zo dat de leerlingen ervaren hoe moeilijk dit is. Zo oefenen ze kritische denkvaardigheden en ervaren ze de gevolgen van verschillende keuzes.

Het programma wordt bij voorkeur begeleid door een veteraan die de leerlingen meeneemt door het programma aan de hand van diens eigen ervaringen. Maar docenten kunnen het programma ook zelf behandelen.

Kijk op Wat zou jij beslissen?

Nieuwsbegrip – speciale les met als thema de veteraan

Veel scholen (PO/VO) zijn geabonneerd op Nieuwsbegrip, interactieve leeslessen met contextopgaven op basis van actualiteiten. Nieuwsbegrip brengt, kort voor de Nederlandse Veteranendag, ieder jaar in juni een ‘Nieuwsbegrip-extra’ uit rondom het thema ‘veteranen’. De les wordt uitgegeven voor vijf onderwijsniveaus, zowel PO als VO. De les is beschikbaar voor alle scholen, dus ook scholen die niet zijn geabonneerd op Nieuwsbegrip.

Naar Nieuwsbegrip over veteranen

Schoolconcert

Als schoolconcert wordt momenteel ‘De missie, ver weg en toch dichtbij‘ aangeboden. Een 45 minuten durende multimedia voorstelling voor kinderen van 10 – 16 jaar die een leeftijd genoot volgen wiens vader op missie is in Afghanistan. Zo krijgen jonge mensen een beeld van het leven van veteranen en hun gezin. Als extra kan vooraf, of achteraf, een gastles van een veteraan worden bijgeboekt. Schoolconcert aanvragen? Dat kan via info@veteranendag.nl.

Lees meer op de pagina Schoolconcerten