Huisregels Malieveld

We houden het graag netjes, leuk en beschaafd op het Malieveld. Daarom graag rekening te houden met het volgende:

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie, herkenbaar aan gekleurde polo’s, beveiliging, politie, brandweer, het medisch team en andere bij de organisatie betrokken partijen.
 • Bezoekers onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen, of vanwege ander ongewenst gedrag, wordt de toegang en/of het verblijf op het evenemententerrein geweigerd.
 • Op het Malieveld is cameratoezicht aanwezig.
 • Het meenemen van plastic flessen, blik- of glaswerk of op een andere manier verpakte dranken, grote hoeveelheden voedsel of wapens en andere gevaarlijke voorwerpen en drugs of lachgas, is niet toegestaan. Bezoekers kunnen hierop worden gecontroleerd.
 • Er geldt een algemeen rookverbod in alle besloten ruimten.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar is het niet toegestaan alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • Rijwielen, scooters, brommers dienen te worden geplaatst in daarvoor bestemde stallingen naast het evenemententerrein. Ze mogen niet mee het veld op. Rijwielen die vastzitten aan hekken van het festival worden losgeknipt en verwijderd.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan op en/of rondom het evenemententerrein reclame-uitingen te verspreiden of op te hangen zonder toestemming van de organisatie.
 • Het is niet toegestaan open vuur te maken en vuurwerk af te steken.
 • Fotograferen/filmen met een drone is niet toegestaan op of nabij het festivalterrein.
 • Het bezoek van het evenement is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek of voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.