Veteraan in de klas

In heel Nederland verzorgen meer dan tweehonderd veteranen gastlessen op basisscholen en in het voorgezet onderwijs. Zij hebben deelgenomen aan uiteenlopende missies, van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Voordat ze worden ingezet, krijgen deze veteranen een training van het Veteraneninstituut.  In de klas vertellen zij hun persoonlijke verhaal. Vaak neemt een veteraan-gastdocent attributen mee vanuit de missie. Bijvoorbeeld een kogelvrij vest of een VN-helm. De lessen passen bij thema’s als Oorlog en Vrede en bij geschiedenisonderwijs of burgerschapsvorming.

Wat zou jij beslissen? 
Speciaal voor het voortgezet onderwijs is het interactieve dilemmaprogramma Wat zou jij beslissen? ontwikkeld. De leerlingen komen dan in de schoenen te staan van een veteraan en moeten dezelfde beslissingen nemen als veteranen op missie. In het programma worden verschillende missies aangeboden. Het programma kan door de eigen docent worden gebruikt, maar het verdient aanbeveling om het te volgen onder begeleiding van een veteraan.  Meer informatie over dit lespakket kunt u lezen in de flyer Wat zou jij beslissen.

The Battle
Voor grotere groepen scholieren tegelijk, wordt het educatieve concert the Battle aangeboden. Dit multimediaconcert waaraan de leerlingen ook zelf moeten meedoen, is bedoeld voor de leeftijdscategorie 10 16 jaar oud. Het concert verbeeldt de verhalen van verschillende veteranen en wordt live op school uitgevoerd door een militair orkest. Tijdsduur: maximaal 60 minuten.

Interactieve missiekaart Mee op Missie
Op de online wereldkaart Mee op Missie  is een selectie van Nederlandse missies en persoonlijke verhalen van veteranen te vinden.

Ook een veteraan in de klas?
Met vragen over het programma, om een Veteraan in de Klas uit te nodigen of “Watzoujijbeslissen” te behandelen, kunt u zich richten tot educatie@veteraneninstituut.nl. Meer informatie over het programma vindt u op de website van het Veteraneninstituut.

The Battle op school?
Vragen over het educatieve concert the Battle en boekingen via info@veteranendag.nl

Bekijk hier het filmpje “Veteraan in de klas”