Educatieve producten

Veteraan in de klas

In heel Nederland verzorgen veteranen gastlessen op basisscholen en in het voorgezet onderwijs. Zij hebben deelgenomen aan uiteenlopende missies, van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daar van. Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan bij burgerschapsvorming, geschiedenis, filosofie, verpleegkunde, PABO of ckv. Of thema’s, zoals oorlog en vrede, huisvesting, hygiëne, pesten, 4&5 mei en levensbeschouwing. Gastdocenten krijgen een training voordat zij in de klas hun persoonlijke verhaal vertellen. Deze gastlessen zijn gratis en aan te vragen via www.veteraanindeklas.nl.

Wat zou jij beslissen?

Speciaal voor het voortgezet onderwijs is er het interactieve dilemmaprogramma ‘Wat zou jij beslissen?‘ Elke veteraan moeten tijdens een missie keuzes maken, vaak in korte tijd en die soms bepalend kan zijn voor leven of dood. Dit staat centraal in ‘Wat zou jij beslissen?’ waardoor de leerlingen ervaren hoe moeilijk dit is. Dit past goed in burgerschap, want de leerlingen oefenen kritische denkvaardigheden en zien de gevolgen van verschillende keuzes. Een veteraan in de klas is een mooie aanvulling op het dilemmaprogramma. De gastspreker deelt zijn of haar eigen verhaal, bespreekt uiteenlopende vragen, kan vanuit eigen ervaring toelichting geven op de dilemma’s en de dialoog in de klas begeleiden. Het is voor docenten ook mogelijk om het programma zelf te behandelen. Kijk op Wat zou jij beslissen? of boek het programma met een veteraan via www.veteraanindeklas.nl.

Nieuwsbegrip – speciale les met als thema de veteraan

Veel scholen (PO/VO) zijn geabonneerd op Nieuwsbegrip, interactieve leeslessen met contextopgaven op basis van actualiteiten. Nieuwsbegrip brengt, kort voor de Nederlandse Veteranendag, ieder jaar in juni een ‘Nieuwsbegrip- extra’ uit rondom het thema ‘veteranen’. De les in 2019 gaat over het kiesrecht en de rol die veteranen spelen bij vrije verkiezingen elders op de wereld. Deze les wordt uitgegeven voor vijf onderwijsniveaus, zowel PO als VO. De les kan alleen gebruikt worden door scholen die zijn geabonneerd op Nieuwsbegrip.

The Battle – live concert op school

Voor grotere groepen scholieren tegelijk, wordt het live-concert the Battle aangeboden. Dit multimediaconcert waaraan de leerlingen ook zelf meedoen, is voor leerlingen van 10- 16 jaar. Het concert verbeeldt de verhalen van verschillende veteranen en past bij maatschappijleer, geschiedenis, het thema Vrede & Veiligheid of binnen CKV. Het concert wordt live uitgevoerd op school door een militair orkest en duurt 60 minuten. De uitvoering is kosteloos aan te vragen via info@veteranendag.nl.

N.B. Met ingang van september 2019 wordt het nieuwe educatieve live concert ‘Vrij Land’’ aangeboden. Dit concert gaat in 45 minuten in op het landelijke thema 2019-2020 ’75 Jaar Vrijheid’’.

Bekijk hier de promo trailer “Vrij Land”

Interactieve missiekaart ‘Mee op Missie.’

Op de online wereldkaart ‘Mee op Missie’ is een selectie van Nederlandse missies en persoonlijke verhalen van veteranen te vinden. Deze online kaart is voor iedereen toegankelijk via www.missiekaart.veteranendag.nl is een selectie van Nederlandse missies en persoonlijke verhalen van veteranen te vinden.

 

Verhalen van veteranen

Lees de bijzondere verhalen van veteranen op onze sites: www.veteranendag.nl en www.veteraneninstituut.nl.

Bekijk hier het filmpje “Veteraan in de klas”