Educatieve producten

Veteraan in de klas

In heel Nederland verzorgen veteranen gastlessen op basisscholen en in het voorgezet onderwijs. Zij hebben deelgenomen aan uiteenlopende missies, van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zit in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daar van. Een gastles van ‘Veteraan in de Klas’ sluit naadloos aan bij burgerschapsvorming, geschiedenis, filosofie, verpleegkunde, PABO of ckv. Of thema’s, zoals oorlog en vrede, huisvesting, hygiëne, pesten, 4&5 mei en levensbeschouwing. Gastdocenten krijgen een training voordat zij in de klas hun persoonlijke verhaal vertellen. Deze gastlessen zijn gratis en aan te vragen via www.veteraanindeklas.nl.

Wat zou jij beslissen?

Speciaal voor het voortgezet onderwijs is er het interactieve dilemmaprogramma ‘Wat zou jij beslissen?‘ Elke veteraan moeten tijdens een missie keuzes maken, vaak in korte tijd en die soms bepalend kan zijn voor leven of dood. Dit staat centraal in ‘Wat zou jij beslissen?’ waardoor de leerlingen ervaren hoe moeilijk dit is. Dit past goed in burgerschap, want de leerlingen oefenen kritische denkvaardigheden en zien de gevolgen van verschillende keuzes. Een veteraan in de klas is een mooie aanvulling op het dilemmaprogramma. De gastspreker deelt zijn of haar eigen verhaal, bespreekt uiteenlopende vragen, kan vanuit eigen ervaring toelichting geven op de dilemma’s en de dialoog in de klas begeleiden. Het is voor docenten ook mogelijk om het programma zelf te behandelen. Kijk op Wat zou jij beslissen? of boek het programma met een veteraan via www.veteraanindeklas.nl.

Nieuwsbegrip – speciale les met als thema de veteraan

Veel scholen (PO/VO) zijn geabonneerd op Nieuwsbegrip, interactieve leeslessen met contextopgaven op basis van actualiteiten. Nieuwsbegrip brengt, kort voor de Nederlandse Veteranendag, ieder jaar in juni een ‘Nieuwsbegrip- extra’ uit rondom het thema ‘veteranen’. De les in 2019 gaat over het kiesrecht en de rol die veteranen spelen bij vrije verkiezingen elders op de wereld. Deze les wordt uitgegeven voor vijf onderwijsniveaus, zowel PO als VO. De les kan alleen gebruikt worden door scholen die zijn geabonneerd op Nieuwsbegrip.

Voorstelling Vrij Land 

Met ingang van september 2019 wordt het nieuwe educatieve live concert ‘Vrij Land’’ aangeboden. Dit concert gaat in 45 minuten in op het landelijke thema 2019-2020 ’75 Jaar Vrijheid’’. “Vrij Land” laat zien hoe die vrijheid in onze samenleving geworteld is en wie de mensen zijn deze vrijheid in stand houden. De voorstelling bevat historische beelden en nieuwe video-content. Het laat zien hoe trots wij mogen zijn op Nederland. Een holoscreen brengt historische en hedendaagse veteranen op het podium tot leven. Valéry Van Gorp vertelt en zingt over vrijheid.

Dirk Brossé schreef een aantal nieuwe composities waarmee de voorstelling een aangename mix van bekend klassiek repertoire én nieuw gecomponeerde muziek bevat. Voor scholieren is er een compacte variant gemaakt, uitgevoerd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers.

Voor meer informatie, mail naar info@veteranendag.nl.

Bekijk hier de promo trailer “Vrij Land”. 

Interactieve missiekaart ‘Mee op Missie.’

Op de online wereldkaart ‘Mee op Missie’ is een selectie van Nederlandse missies en persoonlijke verhalen van veteranen te vinden. Deze online kaart is voor iedereen toegankelijk via www.missiekaart.veteranendag.nl is een selectie van Nederlandse missies en persoonlijke verhalen van veteranen te vinden.

Verhalen van veteranen

Lees de bijzondere verhalen van veteranen op onze sites: www.veteranendag.nl en www.nlveteraneninstituut.nl.

Bekijk hier het filmpje “Veteraan in de klas”