Gemeenten & scholen

Scholen 
Via educatieve activiteiten willen we kennis over veteranen verspreiden en erkenning en waardering voor veteranen in Nederland vergroten. Het programma ‘Veteraan in de Klas’ is het belangrijkste middel dat we daarbij inzetten. Daarnaast zijn we regelmatig aanwezig op onderwijsbeurzen. De educatieve activiteiten van Veteranendag zijn nadrukkelijk niet bedoeld om te werven voor Defensie, maar uitsluitend om de persoonlijke ervaring van een veteraan te delen. > meer informatie voor scholen

Gemeenten
Het Nationaal Comité Veteranendag ondersteunt gemeenten en lokale overheden bij het organiseren van regionale veteranendagen. > meer informatie voor gemeenten