Gemeenten & scholen

Scholen

Via educatieve activiteiten willen we kennis over veteranen verspreiden en erkenning en waardering voor veteranen in Nederland vergroten. Het programma ‘Veteraan in de Klas’ is een belangrijk middel dat door het Nederlands Veteraneninstituut daarvoor wordt ingezet.

Daarnaast is – speciaal voor het voorgezet onderwijs – het interactieve dilemmaprogramma “Watzoujijbeslissen” ontwikkeld. Daarmee komen leerlingen in de schoenen te staan van een veteraan.

Met ingang van september 2019 wordt het nieuwe educatieve live concert ‘Vrij Land’’ aangeboden. Dit concert gaat in 45 minuten in op het landelijke thema 2019-2020 ’75 Jaar Vrijheid’’. Voor scholieren is er een compacte variant gemaakt, uitgevoerd door de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. 

Voor meer info, zie Vrij Land : muziek-theatervoorstelling vanwege 75 jaar vrijheid.

Ieder jaar wordt begin juni een special les Nieuwsbegrip over veteranen aangeboden aan alle geabonneerde scholen.  Verder zijn we regelmatig aanwezig op onderwijsbeurzen.

De educatieve activiteiten van het Nationaal Comité Veteranendag zijn nadrukkelijk niet bedoeld om te werven voor Defensie, maar uitsluitend om de persoonlijke ervaring van een veteraan te delen. > meer informatie voor scholen.

Gemeenten

Het Nationaal Comité Veteranendag ondersteunt gemeenten en lokale overheden bij het organiseren van regionale veteranendagen. > meer informatie voor gemeenten.

Als gemeente kunt u ook een Witte Anjer Perkje aanleggen om erkenning en waardering voor veteranen te tonen. Hier vindt u meer informatie over de Witte Anjer Perkjes.