Gemeenten & scholen

Scholen

Via educatieve activiteiten willen we kennis over veteranen verspreiden en erkenning en waardering voor veteranen in Nederland vergroten. Het programma ‘Veteraan in de Klas’ is een belangrijk middel dat door het Veteraneninstituut daarvoor wordt ingezet.

Daarnaast is – speciaal voor het voorgezet onderwijs – het interactieve dilemmaprogramma “Watzoujijbeslissen” ontwikkeld. Daarmee komen leerlingen in de schoenen te staan van een veteraan.

Voor grotere groepen scholieren tegelijk bestaat het educatieve concert the Battle. Een multimedia productie waaraan de leerlingen meedoen, met een live spelend militair orkest op school.

Ieder jaar wordt begin juni een special les Nieuwsbegrip over veteranen aangeboden aan alle geabonneerde scholen.  Verder zijn we regelmatig aanwezig op onderwijsbeurzen.

De educatieve activiteiten van het Nationaal Comité Veteranendag zijn nadrukkelijk niet bedoeld om te werven voor Defensie, maar uitsluitend om de persoonlijke ervaring van een veteraan te delen. > meer informatie voor scholen

Gemeenten

Het Nationaal Comité Veteranendag ondersteunt gemeenten en lokale overheden bij het organiseren van regionale veteranendagen. > meer informatie voor gemeenten