Gastdocenten ‘Veteraan in de Klas’ getraind

25 maart 2016

Gastdocenten ‘Veteraan in de Klas’ getraind

Twaalf kandidaat-gastdocenten zaten vrijdag 18 maart vol spanning klaar om te zien wat de training hun zou brengen. Het Veteranen Ontmoetingscentrum in Doetinchem bood plek voor de bijeenkomst, maar dat betekende niet dat ze allemaal een oosterse tongval hadden, ze kwamen uit het hele land. De training was georganiseerd door Pascal Bobbe, werkzaam op de afdeling educatie van het Veteraneninstituut. Dat voert het programma ‘Veteraan in de klas’ uit onder auspiciën van het Nationaal Comité Veteranendag.

Na de start met een interactieve quiz waarmee weetjes over veteranen worden getest, kon iedereen zich laten voorstellen door een ander. Daaruit bleek al snel dat er een enorm ervaringspotentieel zat in de groep. Dertigers, nog in actieve dienst of buiten Defensie, de variëteit, de soort missies en vooral ook de motivatie om daarmee iets te doen, was groot.

Pascal Bobbe: ’We geven deze trainingen regelmatig. Niet om deze mensen in een soort keurslijf te krijgen hoe ze moeten lesgeven, de meesten hebben dat in hun loopbaan al vaker gedaan. Nee, ik geef ze informatie over hoe het onderwijs er tegenwoordig uitziet, wat het gedrag van deze kinderen kan zijn en laat ze nadenken over wat ze nu wel of niet willen vertellen aan de groep. Maar helemaal voorop staat dat ze vooral hun eigen verhaal de boventoon moeten laten voeren. Daarom zijn ze gastdocent, dat verhaal creëert de meeste erkenning en waardering voor veteranen.’

Na de training worden de gastdocenten toegevoegd aan het al bestaande bestand van ongeveer 200 collega’s en ingezet door een van de veertig regio-coördinatoren. Die zorgen voor de contacten met de scholen en plaatsing van gastdocenten.

Meer nieuws