Witte Anjer Prijs 2024

Wil je een dierbare vriend(in), familielid of collega in het zonnetje zetten voor zijn of haar inzet voor erkenning en waardering van veteranen in Nederland? Dit kan door hen tussen 6 februari – 31 maart 2024 te nomineren voor de Witte Anjer Prijs 2024.

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt sinds 2018 jaarlijks de Witte Anjer Prijs uit voor mensen die een bijzondere rol spelen in het leven van veteranen. De Witte Anjer is een symbool van waardering voor alle Nederlandse veteranen. De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor veteranen. Denk aan de oprichter van het veteraneninloophuis, een ondersteunend thuisfront, een burgemeester die zich elk jaar extra inzet om een prachtige lokale Veteranendag te organiseren of simpelweg de buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat.

Door iemand te nomineren voor de Witte Anjer Prijs zet je diegene in het zonnetje en krijg je de kans om diegene te bedanken voor zijn of haar inzet. In 2020 ging de prijs bijvoorbeeld naar Dennis en Mariska van der Kraats, oprichters van het Veteranen Search Team. Met hun initiatief geven zij veteranen weer het gevoel dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Daarnaast bieden zij hoop aan veteranen zelf, maar ook aan de familie en vrienden van vermisten. Afgelopen jaar ging de prijs naar Sterre van den Boogaard en Ruben Lindenhovius, zij wonnen de prijs voor hun initiatief ‘Boots on the Ground’ en de voorbeeldfunctie die zij met dit initiatief vervullen voor jongeren om zich in te zetten voor de erkenning en waardering van veteranen.

 

Hoe dien je een nominatie in?

Via deze link kun je iemand nomineren. Dit kan tot 31 maart 2024. Vul het formulier zo volledig mogelijk in zodat de jury een goed beeld krijgt van jouw nominatie. Voeg daarom alle relevante anekdotes, werkzaamheden of steunbetuigingen toe die jouw verhaal ondersteunen. Voordat je begint nog even het nominatieproces op een rijtje: 

Het nominatieproces loopt van 6 februari tot 31 maart 2024. Nominaties die na deze periode worden aangeleverd, worden niet meer meegenomen. De nominaties worden beoordeeld door een jury (hier vind je meer informatie over de samenstelling van de jury). 

De jury beoordeelt de nominaties aan de hand van deze criteria:

 1. De aard van de activiteiten: wat doet iemand precies voor veteranen? Hoe belangrijk, onmisbaar en uniek is dat?
 2. De achtergrond van de genomineerde: wat valt op aan het verhaal van de persoon? Is de inzet van deze persoon onderdeel van zijn of haar werk of is het op vrijwillige basis? Heeft de achtergrond van de genomineerde invloed op de bijdrage die hij/zij levert aan de veteranengemeenschap?
 3. Impact op anderen: de motiverende, stimulerende werking en/of impact die het geven van deze prijs aan deze persoon op anderen heeft.
 4. De voordrager: hoe is de nominatie onderbouwd door de voordrager? 

Tijdens het juryberaad worden alle nominaties aan de hand van deze richtlijnen besproken. De winnaar is pas gekozen als een meerderheid van de jury tot een gezamenlijk besluit is gekomen.

 

Voorwaarden voor nominatie:

 • Je kunt slechts 1 keer genomineerd worden voor de Witte Anjer Prijs. Als iemand in een eerdere editie al tot de juryselectie is gekomen neemt de jury de nominatie niet mee in de overweging (dit om teleurstellingen te voorkomen). Uitzonderingen zijn mogelijk indien er nieuwe omstandigheden zijn waaronder de genomineerde wordt aangedragen. 
 • Winnaars van voorgaande jaren worden daardoor ook niet meegenomen door de jury. Dit zijn: Dennis en Mariska van der Kraats, Herman Pestman, Maaike Hoogewoning, Nona Jansen-Salakory, Sterre van den Boogaard en Ruben Lindenhovius.
 • Je kunt alleen individuen nomineren, geen organisaties. De individuen mogen natuurlijk wel verbonden zijn aan een organisatie.
 • Het is géén vereiste dat de genomineerde zelf een veteraan is.
 • Nominaties worden alleen meegenomen als het aanmeldformulier volledig is ingevuld.
 • De jury rekent het aantal keer dat iemand genomineerd wordt niet mee als doorslaggevende factor.

Na sluiting van de publieksronde op 31 maart 2024 zal een jury de nominaties beoordelen. Dit jaar bestaat de jury uit:

 • Angelien Eijsink, voorzitter. (Lid Nationaal Comité Veteranendag)
 • Leo Beulen (voorzitter Raad van Toezicht ECHOS Homes)
 • Marieke van Schijndel (Directeur vfonds)
 • Sterre van den Boogaard (Winnaar 2023)
 • Ruben Lindenhovius (Winnaar 2023)

De jury maakt een selectie van 20 nominaties. In de maand april word je per e-mail op de hoogte gebracht of jouw nominatie geselecteerd is. Het Nationaal Comité maakt in dezelfde maand het nieuws over de nominaties bekend. De genomineerden worden uitgenodigd voor de Witte Anjer Prijsuitreiking op donderdag 13 juni 2024, waar de winnaar officieel bekend wordt gemaakt. 

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kun je contact opnemen met lisaschaeffer@bkb.nl.