Anjerconcerten

In 2005 is in Nederland de Witte Anjer geïntroduceerd als uiting van waardering voor Nederlandse veteranen.

Anjerconcerten voor erkenning en waardering
Het Nationaal Comité Veteranendag biedt in samenwerking met Defensie, Anjerconcerten aan. Concerten die bijdragen aan de waardering voor veteranen in uw gemeenschap.

Muziek heeft militairen en hun families geholpen tijdens vaak lange uitzendingen. Tijdens een Anjerconcert wordt met deze muziek hun verhaal verteld. Verhalen over missies toen en de huidige belevingen van veteranen. Een concert voor stadsgenoten, kennissen, familie en natuurlijk ook onze veteranen.

Aanvraag Anjerconcerten
U kunt een Anjerconcert aanvragen via info@veteranendag.nl.

De Anjerconcerten zijn een co-productie van het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht (IMMK) en het Nationaal Comité Veteranendag.
De planning van de Anjerconcerten en de inzet van een militair orkest worden gecoördineerd door het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht. Voor inhoudelijke vragen kunt u het IMMK bereiken via email militaire.muziek@mindef.nl.

Informatie
Meer informatie en beeldmateriaal over de militaire orkesten kunt u vinden op Defensie/Militaire muziek.

Agenda 
Voor een overzicht met alle Anjerconcerten in 2019 en 2020, klik hier