Accreditatie voor NLVD2019

13 juni 2019

Om toegelaten te worden bij de opening in de Ridderzaal, de medaille-uitreiking op het Binnenhof en op de persfaciliteit bij het defilé, is accreditatie nodig.
Voor meer informatie over het verkrijgen van accreditatie, zie Aanvragen accreditatie 2019.

Het Malieveld en de route langs het defilé, zijn vrij toegankelijk (geen accreditatie voor nodig).