Toolkit lokale veteranendag

Veel gemeenten, veteranenverenigingen of andere (regionale) instellingen organiseren zelf activiteiten om hun veteranen te eren. Om die organisaties daarbij te helpen wordt ieder jaar in januari een informatiebijeenkomst aangeboden bij het Veteraneninstituut in Doorn. Daarnaast bieden het Nationaal Comité Veteranendag en het Veteraneninstituut verschillende praktische middelen ter ondersteuning:

Veteranenpakket
In dit pakket zitten twee grote vlaggen, twee spandoeken, twee banieren, het boek Oorlogen en vredesmissies en tien witte anjers. Dit alles kan worden benut voor het aankleden van een ontvangstruimte of voor publiciteit. Voor meer achtergrondinformatie is het boek toegevoegd. Kosten € 25,- incl. btw. Aanvragen via info@veteranendag.nl. Per gemeente of veteranenvereniging kan maar 1 veteranenpakket worden besteld.

De witte anjers (broches) zijn een symbool van waardering voor veteranen. Mocht u meer anjers willen bestellen, klik hier op het bestelformulier.

Informatiepanelen ‘Veteranen. Ingezet in dienst van de Vrede’
Het informatiepaneel bestaat uit 2 panelen en geeft in tekst en beeld informatie over veteranen, hun missies en eigen ervaringen. De twee panelen vragen een ruimte van 5 à 6 strekkende meter. Op- en afbouw wordt gedaan door een deskundig bedrijf en plaatsing kan voor de duur van een dag of langer, maar alleen binnen. Kosten: € 199,65 incl. btw. Aanvragen via gerrese@veteranendag.nl.

Veteranenconcerten
Ieder jaar worden veteranenconcerten aangeboden aan gemeenten/regionale verbanden. De concerten worden gratis verzorgd door militaire orkesten en kunnen het hele jaar worden uitgevoerd. De organisator hoeft alleen voor passende accommodatie te zorgen, zoals een (theater)zaal, uitnodigingen en publiciteit. Ook kleinere ensembles kunnen worden aangevraagd als geen grote zaal beschikbaar of wenselijk is. Aanvragen via info@veteranendag.nl.

Bekijk hier het veteranenconcert van de Fanfare ‘ Bereden Wapens’ met Renee van Bavel, klik op Saluut! Een groet aan de veteranen (clip)