Nederlandse Veteranendag

Veteranendag op:
Over Veteranendag
header012

Over de Nederlandse Veteranendag

Nederland kent meer dan 100.000 militaire veteranen. Veteranen zijn zeer divers van achtergrond en leeftijd. De oudste waren ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de jongste zijn net teruggekeerd van hun missie in Afghanistan. Tussen deze twee uitersten in de tijd, zitten tal van grotere en kleinere missies. Zoals bijvoorbeeld Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Bosnië, Cambodja of Irak. Voor uitgebreide informatie over de nog actuele missies kunt u terecht op de website van het Ministerie van Defensie.

Nederlandse veteranen hebben gemeen dat zij in opdracht van onze democratisch gekozen regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Hoewel sommigen menen verschil te moeten maken tussen ‘oude’ veteranen (WO II en het KNIL) en ‘jonge’ veteranen (ingezet in vredesmissies), is de opvatting eenduidig dat alle Nederlandse veteranen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid verdienen. Bij de overheid wordt deze opvatting gedeeld, hetgeen ertoe heeft geleid dat verbetering van immateriële zorg voor Nederlandse veteranen sinds de negentiger jaren tot prioriteit is verheven. De meeste initiatieven die hieruit zijn voortgekomen zijn inmiddels uitgevoerd.

In 2003 werd de Commissie Nederlandse Veteranendag ingesteld. Deze moest bezien hoe de gewenste maatschappelijke erkenning en waardering kon worden ingevuld, maar vooral vergroot. De Commissie adviseerde daarvoor een jaarlijkse nationale veteranendag in het leven te roepen, te noemen: de Nederlandse Veteranendag. Dit moest de dag worden waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen zou kunnen uitdrukken. Voor het eindverslag van de Commissie Nederlandse Veteranendag klik hier. De regering nam het advies van de Commissie over en stelde het Comité Nederlandse Veteranendag aan om de Nederlandse Veteranendagen te gaan organiseren. Het Comité kreeg de beschikking over een bescheiden projectorganisatie en deze organiseerde in 2005 de eerste Nederlandse Veteranendag.

Als eerbetoon aan Z.K.H. Prins Bernhard, het voorbeeld voor veel veteranen, besloot het Kabinet destijds de Nederlandse Veteranendag altijd te organiseren op 29 juni, zijn geboortedag.  In 2008 viel deze datum op een zondag, dus werd uitgeweken naar de zaterdag daarvoor. Dat leverde het hoogste aantal bezoekers van de eerste vier jaar Nederlandse Veteranendag. Dat kwam vooral omdat een zaterdag veel betere mogelijkheden bood voor jonge, nog werkende veteranen, een steeds groter groeiende groep. Op basis van de ervaringen in 2008 is toen gekozen voor de laatste zaterdag in juni als vaste dag voor het evenement. Deze dag ligt het dichtst bij de oorspronkelijke keuze:  29  juni, de geboortedag van Z.K.H. Prins Bernhard.

Wij gebruiken cookies op deze website. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.